Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Thanh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12C9 - Văn   10A11 - Văn 12C9 - Văn 10A11 - Văn CĐ
2   12C9 - Văn   10A11 - Văn 12C9 - Văn TC 10A11 - Văn
3 10A5 - Văn       10A5 - Văn  
4 10A5 - Văn          
5           12C9 - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10TCD2 - Văn DTC   12TCD1 - Văn DTC  
2     10TCD2 - Văn DTC   12TCD1 - Văn DTC  
3 10TCD2 - Văn DTC   12TCD1 - Văn DTC      
4 10TCD2 - Văn DTC   12TCD1 - Văn DTC      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net