Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Thị Lanh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   10A7 - Văn       10A3 - Văn
3   11B12 - Văn   10A3 - Văn   10A3 - Văn
4   11B12 - Văn   10A7 - Văn   11B12 - Văn
5       10A7 - Văn   11B12 - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11TCD5 - Văn DTC       11TCD5 - Văn DTC  
2 11TCD5 - Văn DTC 11B12 - Văn TC     11TCD5 - Văn DTC  
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net