Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Phan Thanh Xuyên

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12C1 - Toán   12C11 - Toán 12C1 - Toán 10A1 - Toán CĐ
2   12C1 - Toán TC   12C11 - Toán TC 12C1 - Toán 10A1 - Toán
3   10A1 - Toán 12C11 - Toán     HOP
4   10A1 - Toán 12C11 - Toán     HOP
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12TCA1 - Toán DTC   12TCD3 - Toán DTC   10TCA1 - Toán DTC  
2 12TCA1 - Toán DTC   12TCD3 - Toán DTC   10TCA1 - Toán DTC  
3 12TCD3 - Toán DTC   10TCA1 - Toán DTC   12TCA1 - Toán DTC  
4 12TCD3 - Toán DTC   10TCA1 - Toán DTC   12TCA1 - Toán DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net