Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 01/04/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Trần Quốc Vương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11B12 - GDKT PL 12C3 - GDCD 11B10 - GDKT PL  
2   12C10 - GDCD 11B12 - GDKT PL 12C3 - GDCD 11B10 - GDKT PL 12C9 - GDCD
3   12C10 - GDCD   12C11 - GDCD 11B11 - GDKT PL 12C9 - GDCD
4 12C12 - GDCD 11B12 - GDKTPL CĐ 12C12 - GDCD 12C11 - GDCD 11B11 - GDKT PL 11B12 - HĐTN
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 31-03-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net