Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Trần Trọng Phương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A10 - Sử       12C5 - GDCD
2 10A10 - Sử CĐ 12C8 - GDCD 10A4 - Sử     12C3 - GDCD
3   10A4 - Sử 12C4 - GDCD 10A10 - Sử   12C7 - GDCD
4 12C2 - GDCD 10A10 - GDĐP 12C6 - GDCD 12C10 - GDCD    
5   12C1 - GDCD   10A4 - GDĐP    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net