Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thảo

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A6 - Sử 12C10 - Sử 10A12 - Sử   10A6 - Sử
2 10A8 - Sử 10A1 - GDĐP 12C10 - Sử TC 10A12 - Sử   10A12 - GDĐP
3 10A8 - Sử 10A12 - Sử CĐ   10A1 - Sử   12C11 - Sử TC
4 10A1 - Sử   10A6 - GDĐP 10A8 - GDĐP   12C11 - Sử
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net