Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 01/04/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Kiều Châu

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12C7 - Tiếng Anh 12C9 - Tiếng Anh      
2 12C12 - Tiếng Anh 12C7 - Tiếng Anh 12C9 - Tiếng Anh      
3 12C12 - Tiếng Anh   12C7 - Tiếng Anh 12C9 - Tiếng Anh 12C12 - Tiếng Anh HOP
4       12C9 - Tiếng Anh 12C12 - Tiếng Anh HOP
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 31-03-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net