Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 01/04/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thoa

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12C10 - Tiếng Anh 11B8 - Tiếng Anh 12C10 - Tiếng Anh 12C11 - Tiếng Anh
2 11B5 - Tiếng Anh   11B8 - Tiếng Anh 11B8 - Tiếng Anh 12C10 - Tiếng Anh 12C11 - Tiếng Anh
3 11B5 - Tiếng Anh   12C11 - Tiếng Anh 12C2 - Tiếng Anh   12C2 - Tiếng Anh
4 12C10 - Tiếng Anh   12C11 - Tiếng Anh 12C2 - Tiếng Anh 11B5 - Tiếng Anh  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 31-03-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net