Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thoa

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11B11 - Tiếng Anh       12C7 - Tiếng Anh
2   11B11 - Tiếng Anh     12C2 - Tiếng Anh 12C2 - Tiếng Anh
3   12C7 - Tiếng Anh     11B11 - Tiếng Anh 12C2 - Tiếng Anh
4           12C7 - Tiếng Anh
5           12C7 - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12TCE3 - T Anh DTC          
2 12TCE3 - T Anh DTC 11B11 - T Anh TC        
3 11TCD4 - T Anh DTC   11TCD4 - T Anh DTC   12TCE3 - T Anh DTC  
4 11TCD4 - T Anh DTC   11TCD4 - T Anh DTC   12TCE3 - T Anh DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net