Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Đỗ Thị Kim Thanh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A2 - Tiếng Anh 10A4 - Tiếng Anh 10A4 - Tiếng Anh 10A7 - Tiếng Anh  
2 10A11 - Tiếng Anh     10A4 - Tiếng Anh 10A7 - Tiếng Anh  
3   10A9 - Tiếng Anh 10A11 - Tiếng Anh 10A9 - Tiếng Anh 10A2 - Tiếng Anh  
4 10A7 - Tiếng Anh 10A9 - Tiếng Anh 10A11 - Tiếng Anh   10A2 - Tiếng Anh  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10TCB2 - T Anh DTC   10TCA4 - T Anh DTC   10TCD2 - T Anh DTC  
2 10TCB2 - T Anh DTC   10TCA4 - T Anh DTC   10TCD2 - T Anh DTC  
3 10TCA6 - T Anh DTC   10TCD2 - T Anh DTC   10TCA2 - T Anh DTC  
4 10TCA6 - T Anh DTC   10TCD2 - T Anh DTC   10TCA2 - T Anh DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net