Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Lê Đoàn Thùy Dương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11B1 - Tiếng Anh     11B12 - Tiếng Anh
2     11B1 - Tiếng Anh     11B12 - Tiếng Anh
3 11B1 - Tiếng Anh   11B3 - Tiếng Anh     10A10 - Tiếng Anh
4 11B3 - Tiếng Anh   11B3 - Tiếng Anh 11B12 - Tiếng Anh   10A10 - Tiếng Anh
5       10A10 - Tiếng Anh    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10TCD1 - T Anh DTC 11B12 - T Anh TC 10TCD1 - T Anh DTC   11TCD1 - T Anh DTC  
2 10TCD1 - T Anh DTC 11B3 - T Anh TC 10TCD1 - T Anh DTC   11TCD1 - T Anh DTC  
3     11TCD5 - T Anh DTC   11TCD5 - T Anh DTC  
4 11TCD1 - T Anh DTC 11B1 - T Anh TC 11TCD5 - T Anh DTC   11TCD5 - T Anh DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net