Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Xuân

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11B12 - Toán          
3 11B12 - Toán   11B12 - Toán   11B5 - Toán  
4     11B5 - Toán   11B5 - Toán  
5           11B5 - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11TCD5 - Toán DTC   11TCA4 - Toán DTC  
2   11B5 - Toán TC 11TCD5 - Toán DTC   11TCA4 - Toán DTC  
3 11TCD5 - Toán DTC 11B12 - Toán TC 11TCA4 - Toán DTC      
4 11TCD5 - Toán DTC   11TCA4 - Toán DTC      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net