Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Thị Thu Bình

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11B2 - Tiếng Anh   12C10 - Tiếng Anh 12C10 - Tiếng Anh  
2 11B9 - Tiếng Anh     12C10 - T Anh TC 12C10 - Tiếng Anh  
3 11B9 - Tiếng Anh 12C3 - Tiếng Anh 11B2 - Tiếng Anh      
4 12C3 - Tiếng Anh 12C3 - Tiếng Anh 11B2 - Tiếng Anh   11B9 - Tiếng Anh  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12TCD2 - T Anh DTC   11TCD2 - T Anh DTC      
2 12TCD2 - T Anh DTC   11TCD2 - T Anh DTC   11TCA2 - T Anh DTC  
3 11TCD2 - T Anh DTC 11B9 - T Anh TC     12TCD2 - T Anh DTC  
4 11TCD2 - T Anh DTC 11B2 - T Anh TC     12TCD2 - T Anh DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net