Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hiền

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11B10 - Tiếng Anh 12C1 - Tiếng Anh 11B8 - Tiếng Anh 12C4 - Tiếng Anh
2     11B10 - Tiếng Anh 12C1 - Tiếng Anh 11B8 - Tiếng Anh 12C4 - Tiếng Anh
3     12C1 - Tiếng Anh 11B10 - Tiếng Anh 12C5 - Tiếng Anh  
4 12C4 - Tiếng Anh   12C5 - Tiếng Anh 11B8 - Tiếng Anh 12C5 - Tiếng Anh  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11TCE2 - T Anh DTC   12TCE1 - T Anh DTC   11TCE2 - T Anh DTC  
2 11TCE2 - T Anh DTC   12TCE1 - T Anh DTC   11TCE2 - T Anh DTC  
3 11TCD3 - T Anh DTC 11B10 - T Anh TC 11TCD3 - T Anh DTC   12TCE1 - T Anh DTC  
4 11TCD3 - T Anh DTC 11B8 - T Anh TC 11TCD3 - T Anh DTC   12TCE1 - T Anh DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net