Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Đỗ ánh Linh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A4 - Toán     10A6 - Toán CĐ  
2 10A6 - Toán 10A4 - Toán     10A6 - Toán  
3 10A6 - Toán   12C2 - Toán   12C2 - Toán 10A4 - Toán
4     12C2 - Toán TC   12C2 - Toán 10A4 - Toán CĐ
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10TCA4 - Toán DTC   10TCB1 - Toán DTC   10TCB1 - Toán DTC  
2 10TCA4 - Toán DTC   10TCB1 - Toán DTC   10TCB1 - Toán DTC  
3 12TCA2 - Toán DTC   12TCA2 - Toán DTC   10TCA4 - Toán DTC  
4 12TCA2 - Toán DTC   12TCA2 - Toán DTC   10TCA4 - Toán DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net