Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Thị Tuyết Trinh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12C9 - Toán 12C4 - Toán    
2 12C4 - Toán   12C9 - Toán 12C4 - Toán TC    
3 12C4 - Toán       11B1 - Toán 12C9 - Toán
4 11B1 - Toán       11B1 - Toán 12C9 - Toán TC
5           11B1 - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12TCD1 - Toán DTC 11B1 - Toán TC 11TCA1 - Toán DTC   12TCA4 - Toán DTC  
2 12TCD1 - Toán DTC   11TCA1 - Toán DTC   12TCA4 - Toán DTC  
3 11TCA1 - Toán DTC   12TCA4 - Toán DTC   12TCD1 - Toán DTC  
4 11TCA1 - Toán DTC   12TCA4 - Toán DTC   12TCD1 - Toán DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net