Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổ Hoá

TT

Tên giáo viên

Ghi chú

1

Lê Thị Diệu Tuyền

Tổ trưởng

2Nguyễn Duy Hồ 

3

Bế Thị Mai Hương

 

4

Đặng Thị Minh Hiếu

 

5

Phạm Thị Khánh Phương

 

6

Phan Thị Tuyết Nhung

 

7

Lê Thị Phượng

 

8

Trương Thị Tố Thanh

 

banner20112017

20 11 2017