Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công văn số 688/UBND-HTKT của UBND tỉnh Kon Tum

Công văn số 688/UBND-HTKT vv triển trải kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

banner x2019