Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Các thông tư quy định Chuẩn Hiệu trưởng và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

-Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

-Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Attachments:
Download this file (CHUÂN gv.pdf)CHUÂN gv.pdf[ ]1966 kB
Download this file (Chuẩn HT.PDF)Chuẩn HT.PDF[ ]772 kB

panner nq29