Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban Đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2015-2016

DANH SÁCH  BAN THƯỜNG TRỰC CMHS NH 2015-2016

TTHọ tên CMHSNhiệm vụHọ tên học sinh - Lớp
1Nguyễn Văn HợiTrưởng BanNguyễn Duy Hải- 10A4
2Phạm Văn HảiPhó Ban-Phụ trách về CSVCPhạm Văn Quang- 10A13
3Lê Văn TungPhó Ban- phụ trách về các khoản VS,NU,PhotoLê Minh Tuấn - 12A2
4Hoàng Minh TânUV-Phụ trách Khen thưởng, học bỗng,Hoàng Minh Tuấn- 11A9
5

Hồ Huy Sương

UV- Phụ trách các hoạt động NGLL,  K.11Hồ Huy Hoàng -11A1
6Nguyễn T Phương ThảoUV- Phụ trách thu-chiTrần Ng Quang Huy -12A5
7Trần Dũng ThắngUV- Phụ trách hoạt động NGLLTrần Bảo Ngọc-10A6
8Hoàng Văn HuynhUV- Hỗ trợ các cuộc thi HSG,năng khiếuHoàng Thanh Phương -10A3
9Phạm HổUV- Phụ trách về GD pháp luật cho HSPhạm Ngọc Tiến-10A14
10Tạ Thị ToànUV- Thư ký, Phụ trách K12Phạm Tiến Hưng- 12A6
11Nguyễn Văn TuấnUV- Phụ trách K.10; thi đua khen thưởngNg Đỗ Hoàng Duy- 10A13
12Trần Thị OanhUV- Phụ trách học bổng

Ng Bảo Ngân- 10A1

13Võ Thị Ngọc ThaoUV- Phụ trách theo dõi về diễn biến tâm sinh lý HSPhan Minh Nhân-11A6

TM BAN ĐẠI DIỆN CMHS                 

panner nq29