banner
Thứ 5, ngày 22 tháng 2 năm 2024
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT KON TUM
Phê duyệt số lượng học sinh trung học phổ thông được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

Trường THPT Kon Tum thông báo QUYẾT ĐỊNH số 546/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND Tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt số lượng học sinh trung học phổ thông được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, năm học 2023 - 2024

30-9-2023

Công khai Kết luận thanh tra tài chính Trường Trung học Phổ thông Kon Tum.

Trường THPT Kon Tum công khai Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tài chính Về việc thanh tra tài chính Trường Trung học Phổ thông Kon Tum.

3-6-2023

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023

Trường THPT Kon Tum báo cáo kết quả triển khai thực hiện với những nội dung sau:

28-4-2023

BÁO CÁO Về việc công khai tài sản công năm 2022 tại Trường THPT Kon Tum

Thực hiện Công văn số 313/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc công khai tài sản công năm 2022. Trường THPT Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện như sau:

3-3-2023

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Căn cứ Công văn số 321/SGDĐT-KHTC ngày 25 tháng 02 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, Trường THPT Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện như sau:

3-3-2023

Thông báo về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022- 2023

15-1-2023

Thông báo V/v Điều chỉnh mức thu học phí năm 2022 - 2023

15-1-2023

Thực hiện học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2022-2023 theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ

Số: 60/SGDĐT-KHTC ngày 11/01/2023 V/v Thực hiện học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2022-2023 theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ

14-1-2023

Quyết định V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 và công khai quyết toán NSNN năm 2021 của Trường THPT Kon Tum

3-1-2023

Về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023

Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ: Về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023

21-12-2022

Về việc triển khai thu học phí năm học 2022-2023

Trường THPT Kon Tum thông báo về mức thu học phí, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 như sau

8-12-2022

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thu, quản lý, sử dụng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023

3-12-2022

THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

Ngày 19 tháng 05 năm 2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập cụ thể như sau:

2-10-2022

Triển khai các khoản thu chi, chế độ miễn, giảm học phí và các chế độ chính sách đối với học sinh năm học 2022-2023

Trường THPT Kon Tum Triển khai các khoản thu chi, chế độ miễn, giảm học phí và các chế độ chính sách đối với học sinh năm học 2022-2023 như sau:

30-9-2022

Triển khai thực hiện Thông tư số 56/2022/TT-BTC

Ngày 26 tháng 9 năm 2022 Sở Tài chính tỉnh Kon Tum có công văn số 3831/STC-QLNN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính cụ thể như sau:

28-9-2022

Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023

15-9-2022

Thông báo công khai thông tin CSVC của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022 - 2023

30-8-2022

Quyết định V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 và công khai quyết toán NSNN năm 2020 của trường THPT Kon Tum

19-1-2022

Triển khai các khoản thu, chế độ miễn giảm và các chế độ chính sách đối với học sinh năm học 2021 - 2022

Thông báo số 09/TB-THPTKT ngày 10/11/2021 V/v Triển khai các khoản thu, chế độ miễn giảm và các chế độ chính sách đối với học sinh năm học 2021 - 2022

11-11-2021

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thu, quản lý, sử dụng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2021-2022

Số: /SGDĐT-KHTC Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thu, quản lý, sử dụng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2021-2022

6-11-2021

Hướng dẫn tạm thời công tác quản lý thu chi các khaonr thu dịch vụ, phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí các cơ sở giáo dục đóng chân trêm địa bàn tỉnh Kon Tum

30-9-2021

Phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

30-9-2021

MỨC THU CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI HỌC PHÍ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT MỨC THU CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI HỌC PHÍ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

5-9-2021

Thông báo công khai thông tin CSVC của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021 - 2022

30-8-2021

QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

28-8-2021

Trang sau
monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT NHANH
 

info TIN TỨC TỪ SỞ GDĐT

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KON TUM
Cơ quan chủ quản: Trường THPT Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông  Nguyễn Hải Nam - Hiệu trưởng
Địa chỉ: 457 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum    Điện thoại: 02603.862.417     Website: www.thptkontum.edu.vn
© Bản quyền thuộc về Trường THPT Kon Tum

4154563 Tổng số người truy cập: 129 Số người online:
TNC Phát triển: