Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban Đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2016-2017

TRƯỜNG THPT KON TUM                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG                                 Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC CMHS NH 2016 – 2017

TTHọ tên PHNhiệm vụ BĐDHọ tên học sinh /lớp
1Nguyễn Văn HợiTrưởng banNguyễn Duy Hải          /11A7
2Phạm Văn HảiPTB- CSVCPhạm Văn Quang        /11A8
3Hoàng Minh TânUVHoàng Minh Tuấn        /12D3
4Hồ Huy SươngUVHồ Huy Hoàng             /12A1
5Hoàng Văn HuynhUVHoàng Thanh Phương  11A2
6Phạm HổUVPhạm Ngọc Tiến          /11A8
7Đặng Văn HưngP. BanĐặng Minh Hoàng       /11A4
8Lê ĐứcUVLê Y Hồng Hạnh          /12B
9Đinh Văn ChánhUVĐinh T Việt Vân           /12D1
10Mai T. Lan AnhUV Trần Phúc Lương        /12A6             
11Trần T. Thu VânUVNguyễn Đăng Khánh   /12A3
12Lê Thanh HàUVLê Thanh Phú              /11B
13Nguyễn Thị TuyếnUVLê Nguyễn Như Quỳnh  /11D2
14Lại Xuân ThùyUVLại Xuân Thắng           / 10A1
15Vũ T Bích ThảoUVNg. Vũ Thùy Trang      /10D1
16Huỳnh Thị ThânUVVõ Xuân Thùy             /10E2

TM. BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG

panner nq29