Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Các bài tập thể dục dành cho học sinh tập luyện nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19

pc covid 19

Tài liệu, video hướng dẫn tập luyện cho học sinh phòng, chống dịch COVID-19.

VIDEO SỐ O5_CORONA- ĐẠI DỊCH SẼ PHẢI LÙI XA - DÀNH CHO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:  https://bit.ly/2ExIroY
Tài liệu hướng dẫn xem file đính kèm!

phuongcham2020