Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Một số lưu ý trong bài thi môn Địa lý - kỳ thi THPTQG năm 2019 từ đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT

  1. Về nội dung chương trình

           Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019 không có nội dung kiến thức trong chương trình lớp 10. Đây là điểm mới so với dự thảo trước đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc giảm bớt phạm vi nội dung kiến thức chỉ trong chương trình lớp 12 và lớp 11 giúp học sinh giảm bớt áp lực trong quá trình ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí.

          Đề thi tập trung chủ yếu vào lớp 12: Có 36 trong tổng số 40 câu thuộc nội dung kiến thức lớp 12 (chiếm 9,0 điểm toàn bài thi), chỉ có 4 câu trong tổng số 40 câu (chiếm 1,0 điểm toàn bài thi) thuộc nội dung kiến thức lớp 11.

  1. Về cấu trúc đề thi

          Đề thi gồm 02 phần: Kiến thức lý thuyết với 25 câu hỏi có tổng số 6,25 điểm; kỹ năng Địa lí với 15 câu hỏi có tổng số 3,75 điểm, gồm kĩ năng Atlat Địa lí Việt Nam, kĩ năng bảng số liệu thống kê và kĩ năng biểu đồ. Trong phần kĩ năng có bổ sung thêm kỹ năng tính toán từ bảng số liệu nhưng vừa sức với học sinh.

          Cấu trúc cụ thể của đề thi:

Kiến thức lớp 12

Kiến thức lớp 11

Lý thuyết (23 câu)

Kỹ năng (13 câu)

Lý thuyết (2 câu)

Kĩ năng (2 câu)

Tự nhiên Việt Nam

Dân cư xã hội Việt Nam

Địa lí ngành kinh tế Việt Nam

Địa lí vùng Kinh tế

Atlat Địa lí Việt Nam

Bảng số liệu

Biểu đồ

Địa lí khu vực, Quốc gia

Bảng số liệu

Biểu đồ

5 câu

2 câu

7 câu

9 câu

11 câu

1 câu

1 câu

2 câu

1 câu

1 câu

Tổng số lớp 12: 36 câu

Tổng số lớp 11: 4 câu

  1. Mức độ yêu cầu của đề thi

          Đề thi đảm bảo 2 mức độ phù hợp với mục tiêu của kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học. Các câu hỏi phù hợp với từng mức độ nhận thức của học sinh, có sự phân hóa từ dễ đến khó.

          Từ câu 41 đến câu 64 (24 câu đầu) chỉ ở mức độ nhận biết, thông hiểu để học sinh có học lực trung bình cũng có thể làm tốt, đảm bảo xét tốt nghiệp.Từ câu hỏi 65 trở đi đòi hỏi học sinh ngoài việc ghi nhớ kiến thức còn phải thấy được sự liên hệ giữa các đối tượng địa lý để có thể thấy được ý nghĩa, vận dụng giải thích và tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề.

          Đề thi minh họa có nhiều câu hỏi giải thích và vận dụng đưa ra giải pháp. Do đó, có thể phân hóa được học sinh theo mục đích xét tuyển. Học sinh đạt điểm trung bình khá dễ, tuy nhiên, để đạt được điểm tuyệt đối môn Địa lí cần phải có sự liên hệ giữa các nội dung kiến thức đã học.

panner nq29