Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN HỌC SINH LỚP 12

Thực hiện Công văn 1069 ngày 6/8/2020 của Sở GD- ĐT, nhà trường đề nghị các em học sinh thực hiện nghiêm túc, chính xác bản Khai báo y tế và đến trường nộp lại cho GVCN lớp trước 15h00, ngày 07/8/2020.

Mẫu của bản tự khai, học sinh tải về từ bản đính kèm của Thông báo này.

dh2020

phuongcham2020