Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI

Dai Hoi Dang Bo Kon 1

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI (từ ngày 23-25.9) xác định nhiệm vụ của tỉnh là mở rộng vùng đất dược liệu, đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong chế biến gắn với thị trường tiêu thụ, để phát triển kinh tế xã hội theo chiều hướng nhanh và bền vững.

Đại hội đã tổ chức đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh Kon Tum. Theo đó, quy mô kinh tế của Kon Tum đã tăng đáng kể, đến cuối năm 2020 tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt gần 26.000 tỉ, tăng gần 75% so với năm 2015. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9,13%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 23,19% năm 2015 lên đến 27,6% năm 2020. Thương mại - dịch vụ tăng từ 30% năm 2015 lên 42,83% năm 2020. Nông – lâm - thủy sản giảm từ 30,17% năm 2015 xuống còn 22,63% năm 2020. Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đến năm 2020 đạt 3.505 tỉ.

Kon Tum sẽ mở rộng vùng trồng dược liệu, trong đó có sâm quý Ngọc Linh. Ảnh T.Tuấn

Nông nghiệp ngày càng phát triển theo chiều sâu, việc dồn đất nông nghiệp ở những nơi có điều kiện để xây dựng “cánh đồng lớn”. Một số sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu, Kon Tum đã thành lập và đưa vào hoạt động khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Kon Plông, đồng thời xúc tiến hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP.Kon Tum và huyện Đắk Hà.

Diện tích sâm Ngọc Linh Kon Tum và các loại dược liệu khác tiếp tục được mở rộng trồng mới, tạo ra được các vùng chuyên canh nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến. Tỉnh Kon Tum đã phát triển được 1.531 ha dược liệu, trong đó có 632 sâm Ngọc Linh, 901 ha các dược liệu khác như: Đảng sâm, đương quy, tổng sản lượng đạt khoảng 4.600 tấn.

Tỉnh Kon Tum đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Các dự án trọng điểm của tỉnh được đẩy mạnh thực hiện, nhất là hạ tầng giao thông, trong đó đã đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum, đầu tư cải tạo nâng cấp, sửa chữa một số tuyến và đoạn tuyến có nguy cơ mất an toàn cao như đèo Lò Xo, đèo Măng Rơi, đèo Măng Đen, Quốc lộ 24, 14C, 40B. Triển khai xây dựng tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP.Kon Tum và đường giao thông kết nối đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 24...

Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, các đại biểu nhận định, kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, kết cấu hạ tầng còn yếu kém, chưa đồng bộ. Việc huy động nguồn lực để đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn, một số dự án kêu gọi đầu tư chậm triển khai thực hiện và kéo dài. Kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển chậm, chưa xây dựng được các hợp tác xã kiểu mới quy mô lớn. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp. Một số tiềm năng, lợi thế của tỉnh chưa được phát huy đúng mức, nhất là tiềm năng về du lịch và dược liệu. Nguồn nhân lực của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Về nhiệm, vụ giải pháp cho giai đoạn 2020 – 2025, Tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy Kon Tum đã có các nghị quyết chuyên đề, chú trọng tái cơ cấu đồng bộ kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả. Tăng sức cạnh tranh, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Lĩnh vực đột phá là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều loại hình…

Theo THANH TUẤN (báo Lao động)

 
baucu21 26