Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổ Ngoại ngữ

TT

Tên giáo viên

Ghi chú

1

Trần Trung Trinh

Tổ trưởng

2

Lê Thị Thu Hoài

3

Đỗ Thị Kim Thanh

4

Hoàng Thị Như

 5

 Dương Thị Tường Vy

6

Nguyễn Thị Thoa

7

Lê Thị Kiều Châu

Tổ phó

8

Nguyễn Thị Hiền

9

Nguyễn Thị Hoa Lý

10

Đỗ Thị Thanh Hương

11

Lê Đoàn Thùy Dương 

BGD NQ29