Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LƯU Ý VỀ VIỆC VIẾT MỤC 12-PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆM NĂM 2019

Học sinh lưu ý: Đa số học sinh trường THPT Kon Tum thuộc diện 2, ký hiệu D2-VS2.

- Nếu học sinh dân tộc thiểu số thì đa số thuộc diện 3, ký hiệu D3-TS3

- Nếu học sinh con thương binh ở trường THPT Kon Tum do bố các em là thương binh bị suy giảm sức lao động dưới 81% nên thuộc diện 2, ký hiệu D2-TB2. Nhưng các em hầu hết đã thuộc diện D2-VS2 nên không cần ghi diện D2-TB2 (vì mức độ ưu tiên giống nhau-đều thuộc diện 2)

Nếu học sinh nào có hộ khẩu ở tỉnh khác thì gặp Nhà  trường để hỏi và tra bảng

banner covid 19