Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LƯU Ý GHI KHI TRA BẢNG MÃ XÃ ĐỂ KHAI MỤC 5 TRONG HỒ SƠ

Học sinh lưu ý khi tra bảng mã xã, phường để ghi mục 5 chú ý một số xã, phường có thêm nội dung (Trước 28/4/2017) hoặc (Sau 28/4/2017), cũng có thể như vậy những khác ngày tháng.

(Trước 28/4/2017) tức là có hộ khẩu tại xã nào đó trước ngày 28/4/2017. Còn (Sau 28/4/2017) là ngược lại.

Học sinh cần xác định đúng trường hợp hộ khẩu của mình để tra và điền cho chính xác.

Back to School 20192020