Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Corona Guidance New 01

Xem Video Clip hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại của Bộ Y tế. (http://kontum.edu.vn/video-clip-huong-dan-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-khi-hoc-sinh-sinh-vien-di-hoc-tro-lai-cua-bo-y-te.html).

Xem các hướng dẫn chi tiết trong các file đính kèm bên dưới./.

dh2020

phuongcham2020

Hội sách 2020