Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 8 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 8

Thứ

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

Có mặt tại phòng KT

Ghi chú

4

Chiều

1

Toán 12

TNKQ

13h25’

Tiết 1 học sinh khối lớp 12 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

5

Chiều

1

T.Anh 11

(Hệ 7&10 năm)

TNKQ+TL

13h25’

Tiết 1 học sinh khối lớp 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

6

Sáng

4

Toán 11

Tự luận

9h37’

Tiết 4 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.

6

Chiều

1

T.Anh 10

TNKQ+TL

13h25’

Tiết 1 học sinh khối lớp 10 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.phuongcham2020