Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Nội dung tự học và bài tập ở nhà của học sinh khối 10

- Học sinh bấm (click) vào link phía dưới mỗi môn để tải file về học.

- Bỏ qua các trang quảng cáo nếu xuất hiện

- Làm bài và nộp bài theo lịch quy định được đăng trên website này

 

 1. Môn Toán
 1. Môn Vật lý:

http://www.mediafire.com/file/n8wmmz6cwtjsp56/V%25E1%25BA%25ACT_L%25C3%259D_10__%25C4%2590%25E1%25BB%2598NG_L%25C6%25AF%25E1%25BB%25A2NG_-_C%25C3%2594NG_-_C%25C3%2594NG_SU%25E1%25BA%25A4T2.pdf/file

 1. Môn Hóa học

http://www.mediafire.com/file/0u5jyacpp597ebc/HOA_10-_ON_LUYEN_TUAN_24_-_DOT_1.doc/file

 1. Môn Sinh học

http://www.mediafire.com/file/8cxbtejqfgal9y5/SINH_10.docx/file

 1. Môn Lịch sử

http://www.mediafire.com/file/wrreoipgr6ek297/S%25E1%25BB%25AC_10.docx/file

 1. Môn Địa lý

http://www.mediafire.com/file/9n95fzy8t7w2dqr/%25C4%2590%25E1%25BB%258AA_L%25C3%258D_10-N%25E1%25BB%2598I_DUNG_%25C3%2594N_T%25E1%25BA%25ACP_TU%25E1%25BA%25A6N_23%252C24.doc/file

 1. Môn Ngữ văn

http://www.mediafire.com/file/rc89573aif1suw5/N%25E1%25BB%2598I_DUNG_%25C3%2594N_T%25E1%25BA%25ACP_M%25C3%2594N_NG%25E1%25BB%25AE_V%25C4%2582N_KH%25E1%25BB%2590I_L%25E1%25BB%259AP_10.doc/file

 1. Môn Tiếng Anh

http://www.mediafire.com/file/v5t4jjfhbnof517/Ti%25E1%25BA%25BFng_Anh_10_%2528H%25E1%25BB%2587_10_N%25C4%2583m%2529.doc/file

phuongcham2020