Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Nội dung tự học và bài tập ở nhà của học sinh khối 11

- Học sinh bấm (click) vào link phía dưới mỗi môn để tải file về học.

- Bỏ qua các trang quảng cáo nếu xuất hiện

- Làm bài và nộp bài theo lịch quy định được đăng trên website này

 

 1. Môn Toán
 1. Môn Vật lý

http://www.mediafire.com/file/xexdrr4mds5gkk2/V%25E1%25BA%25ACT_L%25C3%259D_11_Chuy%25C3%25AAn_%25C4%2591%25E1%25BB%2581_luc_cam_ung_tu.pdf/file

 1. Môn Hóa học

http://www.mediafire.com/file/kg0peffsgqxu9ed/HOA_11-_ON_LUYEN_TUAN_24_-_DOT_1.docx/file

 1. Môn Sinh học

http://www.mediafire.com/file/9vghzmq6nwhmywx/SINH_11.doc/file

 1. Môn Lịch sử

http://www.mediafire.com/file/4ws9o9u2s4ywoi7/S%25E1%25BB%25AC_11.docx/file

 1. Môn Địa lý

http://www.mediafire.com/file/8tabu0co3rra56h/DIA_11-%25C3%2594N_T%25E1%25BA%25ACP_CH%25E1%25BB%25A6_%25C4%2590%25E1%25BB%2580_9.doc_tuan_23%252C_24.doc/file

 1. Môn Ngữ văn

http://www.mediafire.com/file/cxukpccwehm3fud/N%25E1%25BB%2598I_DUNG_%25C3%2594N_T%25E1%25BA%25ACP_M%25C3%2594N_NG%25E1%25BB%25AE_V%25C4%2582N_KH%25E1%25BB%2590I_L%25E1%25BB%259AP_11.doc/file

 1. Môn Tiếng Anh

            Hệ 7 năm:  http://www.mediafire.com/file/abjxmpib1j6o8hl/Ti%25E1%25BA%25BFng_Anh_11_%2528H%25E1%25BB%2587_7_N%25C4%2583m%2529.doc/file

            Hệ 10 năm: http://www.mediafire.com/file/l36t2a46mhvs272/Ti%25E1%25BA%25BFng_Anh_11_%2528H%25E1%25BB%2587_10_N%25C4%2583m%2529.docx/file

 

phuongcham2020