Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nội dung tự học và bài tập của học sinh khối 12-Đợt 2

 

 

 

1. Môn Toán:

Giải tích

http://www.mediafire.com/file/ujbdhkr6ngo9k0x/Giai_tich__12_%2528dot_2%2529.doc/file

 

Hình học

http://www.mediafire.com/file/xf8g4h4fmelsch9/HINH_HOC__12_%2528dot_2%2529.doc/file

 

2. Môn Hóa 

 http://www.mediafire.com/file/igof8og1fy8th94/HOA_12-_ON_LUYEN_TUAN_24_-_DOT_2.docx/file

 

3. Môn Sinh:

http://www.mediafire.com/file/65ruh2l1vznnoac/SINH_12_%25C4%2590%25E1%25BB%25A2T_2.doc/file

 4. Môn Vật lý

http://www.mediafire.com/file/rfk8ywgklmxc5n0/VAT_LY_12_L%25E1%25BA%25A7n_2.pdf/file

 

phuongcham2020