Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nội dung tự học và bài tập của học sinh khối 11-Đợt 2

 

 

1. Môn Toán:

 Giải tích

http://www.mediafire.com/file/k319wsmnqbvc4ph/Giai_tich_11_%2528dot_2%2529.doc/file

 

Hình  học

http://www.mediafire.com/file/pjr6if9gkex5nb9/Hinh_hoc_11_%2528dot_2%2529.doc/file

 

2. Môn Hóa:

http://www.mediafire.com/file/7kqu1fqhy01lp07/HOA_11-_ON_LUYEN_TUAN_24-_dot_2.docx/file

 

3. Môn Sinh học:

http://www.mediafire.com/file/ugddqgqbu485bby/SINH_11_%25C4%2590%25E1%25BB%25A2T_2.doc/file

 4. Môn Vật lý

http://www.mediafire.com/file/ucfkq2p42q0b5my/V%25E1%25BA%25ACT_L%25C3%259D_11_L%25E1%25BA%25A7n_2.pdf/file

 

phuongcham2020