Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nội dung tự học và bài tập của học sinh khối 10-Đợt 2

 

 

 1. Môn Toán

Đại số: 

http://www.mediafire.com/file/bkindeejhgnuuc2/Dai_so_10_%2528dot_2%2529.docx/file

Hình học:

http://www.mediafire.com/file/7iipu1rpjbl712s/Hinh_hoc_10_%2528dot_2%2529.doc/file

 

 2. Môn Hóa:

http://www.mediafire.com/file/0wnhwvsgpqafzft/HOA_10-_ON_LUYEN_TUAN_24_-_DOT_2.doc/file

 

3. Môn Sinh học:

 

http://www.mediafire.com/file/q8r5ka8mt2l1ph9/SINH_10_-_%25C4%2590%25E1%25BB%25A2T_2.doc/file

 

 4. Môn Vật lý

http://www.mediafire.com/file/i5obylfgk2nwu6k/V%25E1%25BA%25ACT_L%25C3%259D10_L%25E1%25BA%25A6N_2.pdf/file

 

phuongcham2020