Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nội dung tự học và bài tập của học sinh khối 10-Đợt 5

Học sinh click ngay vào tên môn học để tải về

 Nộp bài cho GV bộ môn trước 11h00 thứ bảy (ngày 14/3/2020). Riêng môn Ngữ văn nộp cho GV văn sau khi đi học lại.

 

1. Môn Vật lý

2. Môn Sinh học

3. Môn Tiếng Anh

4. Môn Toán

5. Môn Hóa học

6. Môn Lịch sử

7. Môn GD công dân

 8. Môn Văn: Học sinh tải đề bài theo tên GV bộ môn mình học để làm bài. Bài làm trên giấy và nộp cho GVBM sau khi đi học lại.

    - Cô Hồng_De bai viet so 5 Van-lớp 10A1, A2, A9, A10

    - Cô Huyền-Đề Ngữ văn-Lớp 10A5

    - Cô Lan Anh-lơp 10A6, 10A7

    - Cô Thủy-đề kiểm tra bài viết số 5 lop 10A3, 10A8, 10A14

    - Cô Thanh

    - Cô Linh-đề bài kiểm tra số 5 lớp 10A13

9. Môn Địa lý

phuongcham2020