Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nội dung tự học và bài tập của học sinh khối 11-Đợt 5

 Học sinh click ngay vào tên môn học để tải về

 Nộp bài cho GV bộ môn trước 11h00 thứ bảy (ngày 14/3/2020). Riêng môn Ngữ văn nộp cho GV văn sau khi đi học lại.

 

1. Môn Vật lý

2. Môn Sinh học

3. Môn Tiếng Anh

      Tiếng Anh hệ 7 năm

      Tiếng Anh hệ 10 năm

4. Môn Toán

5. Môn Hóa học

6. Môn Lịch sử

7. Môn GD công dân

 8. Môn Ngữ Văn: Học sinh tải đề bài theo tên GV bộ môn mình học để làm bài. Bài làm trên giấy và nộp cho GVBM sau khi đi học lại.

   - Cô Hiền. Đề Bài KT số 5 lớp 11B1, 11B6, 11B11

   - Cô Huyền-Đề Ngữ văn 11B3, 11B12

   - Cô Lan Anh-lop 11B13

   - Cô Như_Đề bài viết số 5- lớp 11B7&11B8

   - Cô Thùy-DE KTRA SO 5-LOP11B4, 11B9Cô Thùy-DE KTRA SO 5-LOP11B4, 11B9

   - T CHIẾN _ĐỀ KT BÀI SỐ 5_ VĂN LỚP 11B2, 11B10

   - Cô Nguyệt_lớp 11B5

 9. Môn Địa lý

phuongcham2020