Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nội dung tự học và bài tập của học sinh khối 12-Đợt 5

 Học sinh click ngay vào tên môn học để tải về

 Nộp bài cho GV bộ môn trước 11h00 thứ bảy (ngày 14/3/2020). Riêng môn Ngữ văn nộp cho GV văn sau khi đi học lại.

 

1. Môn Vật lý

2. Môn Sinh học

3. Môn Tiếng Anh

4. Môn Toán

5. Môn Hóa học

6. Môn Lịch sử

7. Môn GD công dân

 8. Môn Ngữ Văn: Học sinh tải đề bài theo tên GV bộ môn mình học để làm bài. Bài làm trên giấy và nộp cho GVBM sau khi đi học lại.

   - Cô DẠ THẢO-ĐỀ KIỂM TRA SỐ 5-LOP 12C7, 12C10

   - Cô Hiền Đề bài KT số 5-VĂN 12C8

   - Cô Như-ĐỀ BÀI VIẾT SỐ 5-lop 12C4 C11

   - Cô THÙY-DE KTRA SO 5-LOP 12C13

   - T CHIẾN_ĐỀ KT BÀI SỐ 5_ VĂN _12C1, 12C5T CHIẾN_ĐỀ KT BÀI SỐ 5_ VĂN _12C1, 12C5

   - Cô Linh_đê bài viết số 5 lớp 12-lớp 12 C2, 12C6

   - Cô Nguyệt_Bài viết số 5-lớp 12C9, 12c13

   - Cô Thanh_BÀI VIẾT SỐ 5, lớp 12C12

9. Môn Địa lý

phuongcham2020