Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐH, CĐ NĂM 2020

Trường THPT Kon Tum thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ năm 2020 như sau:

Học sinh khối 12 năm học 2019-2020 điều chỉnh nguyện vọng lưu ý một số điểm sau đây:

1. Số lần điều chỉnh nguyện vọng: 01 lần. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đúng 01 lần. Do vậy, phải chú ý cân nhắc trước khi điều chỉnh

2. Hình thức: 02 hình thức sau:

- Trực tuyến: Chỉ áp dụng cho thí sinh KHÔNG tăng thêm số NVĐKXT và KHÔNG điều chỉnh ưu tiên khu vực và/hoặc ưu tiên đối tượng (Nếu thí sinh có điều chỉnh ưu tiên khu vực và/hoặc ưu tiên đối tượng phải đến Điểm tiếp nhận hồ sơ để điều chỉnh qua Phiếu điều chỉnh NVĐKXT)

- Bằng Phiếu điều chỉnh NVĐKXT: Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định hoặc thí sinh có điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng. Thí sinh phải đến trường để nộp phiếu và lệ phí.

3. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng:

- Thí sinh thực hiện điều chỉnh NVĐKXT theo phương thức trực tuyến: Từ 8 giờ 00 ngày 19/9 đến 17 giờ 00 ngày 25/9

- Thí sinh thực hiện điều chỉnh NVĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh NVĐKXT:  Từ 19/9 đến 17 giờ 00 ngày 27/9

- Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh NVĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh NVĐKXT bằng phiếu): Trước 17 giờ 00 ngày 29/9

 4. Thí sinh click vào hàng chữ "Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐH, CĐ năm 2020" này để tải bản hướng dẫn đầy đủ về đọc kỹ trước khi điều chỉnh nguyện vọng

baucu21 26