Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

DANH SÁCH XẾP LỚP TẠM THỜI HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020

 Học sinh tập trung vào 14h00, ngày 29/6/2019

 

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới
tính

Lớp

Phòng
học

1

010002

PHẠM THỊ HỒNG AN

30/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

2

010004

NGUYỄN MINH AN

26/02/2004

Đà Nẵng

Nam

10A1

01

3

010005

TRẦN THANH AN

09/10/2004

Hà Nội

Nữ

10A1

01

4

020236

VI THỊ TRƯỜNG AN

13/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

5

010012

HUỲNH HOÀNG ANH

19/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

6

010016

LÊ HỒNG ANH

25/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

7

010018

TRẦN QUỲNH LAN ANH

01/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

8

020238

PHÙNG THỊ LAN ANH

08/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

9

010021

CAO MINH ANH

23/06/2004

Hà Tây

Nữ

10A1

01

10

010022

TRẦN MINH ANH

13/09/2004

Kon Tum

Nam

10A1

01

11

010023

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

28/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

12

020239

NGUYỄN VŨ NGỌC ANH

21/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

13

010025

LÊ PHÚC ANH

20/03/2004

Gia Lai

Nam

10A1

01

14

010028

NGUYỄN KIM QUỲNH ANH

08/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

15

010029

NGUYỄN QUỲNH ANH

21/11/2004

Khánh Hòa

Nữ

10A1

01

16

020355

NGUYỄN HỮU THẾ ANH

18/05/2004

Kon Tum

Nam

10A1

01

17

010032

NGUYỄN THỤC ANH

18/02/2004

Quảng Ngãi

Nữ

10A1

01

18

010035

TRẦN QUỲNH TRÂM ANH

01/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

19

010036

VŨ PHẠM VÂN ANH

29/11/2004

Bình Thuận

Nữ

10A1

01

20

010038

PHẠM THỊ VÂN ANH

17/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

21

010039

TẠ THỊ VI ANH

10/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

22

020356

LÊ MINH ÁNH

15/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

23

020047

ĐOÀN NGỌC ÁNH

28/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

24

010043

LÊ THỊ NGỌC ÁNH

23/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

25

010044

TRẦN NGỌC ÁNH

15/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

26

010045

TRẦN NGUYỄN PHƯỚC ÂN

12/01/2003

Kon Tum

Nam

10A1

01

27

020327

HUỲNH MAI THIÊN ÂN

21/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

28

020143

NGÔ ĐÌNH BẢO

22/08/2004

Kon Tum

Nam

10A1

01

29

010048

THÁI HOÀNG BẢO

19/07/2004

Gia Lai

Nam

10A1

01

30

010050

LÊ NGỌC BẢO

06/01/2004

Kon Tum

Nam

10A1

01

31

010053

HỒ QUỐC BẢO

18/04/2004

Kon Tum

Nam

10A1

01

32

010056

PHẠM NGUYỄN THÁI BẢO

22/02/2004

Kon Tum

Nam

10A1

01

33

010057

BÙI THANH BẢO

24/12/2004

Kon Tum

Nam

10A1

01

34

010059

ĐỖ NGUYỄN NHƯ BÌNH

03/01/2004

Nam Định

Nữ

10A1

01

35

020241

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

17/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

36

010060

VÕ THỊ THANH BÌNH

20/10/2004

Thừa Thiên-huế

Nữ

10A1

01

37

020357

NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU

10/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

38

010061

NGUYỄN THỊ KIỀU CHÂU

17/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

39

020358

LÊ THỊ QUỲNH CHÂU

10/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

40

010063

HUỲNH BẢO HÀN CHI

28/01/2004

Kon Tum

Nam

10A1

01

41

010066

NGUYỄN THỊ LAN CHI

15/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A1

01

42

010067

TRẦN BẢO CHIẾN

20/08/2004

Kon Tum

Nam

10A1

01

1

020006

ĐINH VĂN CHÍNH

15/06/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

2

010069

BÙI HẢI CHƯƠNG

11/08/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

3

010071

ĐINH CHÍ CÔNG

19/04/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

4

010073

PHẠM NGỌC HUY CÔNG

25/09/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

5

020360

PHAN NGỌC TIÊU DAO

01/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A2

02

6

020008

DOÃN DIỆU DIỄM

05/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A2

02

7

010076

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU

14/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A2

02

8

010079

HUỲNH THỊ HOÀNG DUNG

25/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A2

02

9

020244

MAI THỊ HOÀNG DUNG

07/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A2

02

10

010103

NGUYỄN BÁ DŨNG

07/12/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

11

010104

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

29/03/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

12

020363

ĐỖ QUỐC DŨNG

02/12/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

13

010107

LƯƠNG TRÍ DŨNG

06/12/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

14

010081

HOÀNG ANH DUY

20/01/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

15

010085

TRẦN KHÁNH DUY

21/04/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

16

010086

NGUYỄN MINH DUY

24/01/2004

Gia Lai

Nam

10A2

02

17

010087

TRẦN MINH DUY

11/12/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

18

020146

PHAN THANH DUY

14/09/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

19

010090

NGUYỄN LÊ KIỀU DUYÊN

21/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A2

02

20

020246

NGUYỄN TRẦN MAI DUYÊN

05/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A2

02

21

010093

LƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN

16/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A2

02

22

010097

LÊ HỮU DƯƠNG

16/04/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

23

010098

TRẦN KHÁNH DƯƠNG

04/09/2004

Gia Lai

Nam

10A2

02

24

010100

TẠ QUANG DƯƠNG

26/02/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

25

010101

PHẠM HOÀNG THÙY DƯƠNG

07/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A2

02

26

020052

TRẦN NGUYỄN ĐẠT

25/08/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

27

010113

LÊ QUỐC ĐẠT

10/10/2004

Thanh Hóa

Nam

10A2

02

28

010114

ĐẶNG NGỌC QUỐC ĐẠT

11/10/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

29

010115

NGUYỄN QUỐC ĐẠT

14/01/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

30

010116

NGUYỄN TẤN ĐẠT

18/08/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

31

010119

LÊ NGUYỄN THÀNH ĐẠT

20/09/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

32

010120

ĐỖ VĂN ĐẠT

15/02/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

33

010122

NGUYỄN HẢI ĐĂNG

13/11/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

34

010124

LÊ THỊ MỸ ĐOAN

23/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A2

02

35

020053

HOÀNG HỮU ĐÔNG

12/01/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

36

010127

BÙI ANH ĐỨC

14/03/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

37

010131

VÕ HUỲNH ĐỨC

14/05/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

38

010134

NGUYỄN PHÚ ĐỨC

02/03/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

39

020054

NGUYỄN TRUNG ĐỨC

05/03/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

40

010135

VŨ TRUNG ĐỨC

04/09/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

41

010136

TRẦN NGỌC GIA

29/05/2004

Bình Định

Nam

10A2

02

42

010137

ĐỖ ĐÔNG GIANG

26/11/2004

Kon Tum

Nam

10A2

02

1

010138

NGUYỄN HẠ HƯƠNG GIANG

03/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

2

010139

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

17/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

3

010140

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

26/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

4

010142

NGUYỄN THỊ THANH GIANG

18/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

5

010144

NGUYỄN TRÀ GIANG

28/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

6

010145

DƯƠNG NGUYỄN TUẤN GIANG

02/04/2004

Kon Tum

Nam

10A3

03

7

010146

NGUYỄN ĐÌNH GIÁP

03/07/2004

Kon Tum

Nam

10A3

03

8

020306

HỖ SĨ XUÂN GIÁP

28/02/2004

Kon Tum

Nam

10A3

03

9

020013

HOÀNG ÁNH HÀ

26/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

10

020147

ĐỖ NGUYỆT HÀ

17/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

11

020055

NGUYỄN THU HÀ

04/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

12

010151

BÙI TRUNG HÀ

13/01/2004

Kon Tum

Nam

10A3

03

13

010154

PHẠM VŨ ĐỨC HẢI

03/01/2004

Kon Tum

Nam

10A3

03

14

010155

ĐỖ NGUYỄN TIẾN HẢI

03/01/2004

Nam Định

Nam

10A3

03

15

010156

LÊ TRẦN TRUNG HẢI

08/02/2004

Kon Tum

Nam

10A3

03

16

010160

DƯƠNG BÙI PHƯƠNG HẠNH

08/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

17

010164

NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG

08/10/2004

Nghệ An

Nữ

10A3

03

18

010165

TRẦN THỊ KIM HẰNG

19/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

19

020368

NGUYỄN THỊ NHẬT HẰNG

05/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

20

010167

ĐINH THỊ HẰNG

16/05/2004

Ninh Bình

Nữ

10A3

03

21

010166

ĐINH THỊ THÚY HẰNG

07/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

22

010169

TRẦN ĐÀM BẢO HÂN

20/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

23

010174

LÊ TRỊNH GIA HÂN

11/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

24

010175

NGUYỄN VÕ GIA HÂN

30/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

25

010176

PHAN THỊ KIỀU HÂN

24/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

26

010179

HÀ TRUNG HẬU

22/11/2004

Kon Tum

Nam

10A3

03

27

020252

HOÀNG PHƯƠNG HIỀN

13/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

28

010181

NGUYỄN ĐĂNG HIỂN

14/02/2004

Kon Tum

Nam

10A3

03

29

020332

NGUYỄN MINH HIỂN

27/04/2004

Kon Tum

Nam

10A3

03

30

010187

HUỲNH HUY HIỆP

21/07/2004

Bình Định

Nam

10A3

03

31

020371

HÀ MINH HIẾU

27/09/2004

Kon Tum

Nam

10A3

03

32

010195

VŨ MINH HIẾU

10/04/2004

Thanh Hóa

Nam

10A3

03

33

010196

LÊ TRỌNG HIẾU

14/01/2004

Kon Tum

Nam

10A3

03

34

010199

TRẦN TRUNG HIẾU

16/01/2004

Hưng Yên

Nam

10A3

03

35

010201

NGUYỄN THỊ BÍCH HÒA

26/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

36

020149

BÙI ĐỨC HÒA

01/07/2004

Kon Tum

Nam

10A3

03

37

020205

DƯƠNG KHÁNH HÒA

21/02/2004

Kon Tum

Nam

10A3

03

38

010202

VÕ THỊ NHƯ HOÀI

13/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

39

010203

VÕ THU HOÀI

04/02/2004

Khánh Hòa

Nữ

10A3

03

40

020150

ĐẶNG KHẢI HOÀN

10/01/2004

Kon Tum

Nam

10A3

03

41

010205

ĐỒNG THỊ MINH HOÀN

05/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A3

03

42

010211

LÂM  HOÀNG

23/01/2004

Kon Tum

Nam

10A3

03

1

010207

TRẦN BẢO HOÀNG

01/02/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

2

010208

NGUYỄN HẢI HOÀNG

15/09/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

3

010209

HUỲNH HUY HOÀNG

08/07/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

4

010210

NGUYỄN HUY HOÀNG

15/09/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

5

010213

QUÁCH MINH HOÀNG

09/03/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

6

010214

NGUYỄN BÁ NGỌC HOÀNG

17/03/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

7

010217

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

16/08/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

8

010218

TRẦN NGỌC ÁNH HỘI

05/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A4

04

9

010219

LÂM THỊ THU HỒNG

05/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A4

04

10

010860

Y - HUẾ

28/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A4

04

11

010221

TRẦN THỊ HUỆ

08/03/2004

Bình Định

Nữ

10A4

04

12

010222

TRẦN ĐẠI HÙNG

08/04/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

13

010224

VŨ QUANG HÙNG

17/04/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

14

020206

HÀ VIỆT HÙNG

18/07/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

15

010225

HUỲNH ANH HUY

29/09/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

16

010226

ĐỖ PHAN BẢO HUY

13/04/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

17

010227

NGUYỄN HOÀNG GIA HUY

22/10/2004

Gia Lai

Nam

10A4

04

18

010228

LÊ NGUYỄN GIA HUY

22/01/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

19

010229

LÊ TRỊNH MINH HUY

13/04/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

20

010231

LÊ TRẦN NHẬT HUY

13/12/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

21

010232

TRẦN NGUYỄN PHƯỚC HUY

08/09/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

22

010234

NGUYỄN LÊ QUANG HUY

16/09/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

23

010236

LÊ TRẦN QUANG HUY

15/11/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

24

010241

TRẦN QUỐC HUY

27/02/2004

Bình Định

Nam

10A4

04

25

020060

TRẦN TUẤN HUY

06/08/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

26

010242

NGUYỄN DIỆU HUYỀN

20/01/2004

Gia Lai

Nữ

10A4

04

27

010243

PHÙNG KHÁNH HUYỀN

10/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A4

04

28

010244

NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN

17/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A4

04

29

010246

ĐÀO THỊ MỸ HUYỀN

30/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A4

04

30

010247

NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN

14/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A4

04

31

010249

PHẠM HOÀNG THANH HUYỀN

15/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A4

04

32

020375

MAI THỊ THANH HUYỀN

11/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A4

04

33

020257

TÔ THU HUYỀN

06/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A4

04

34

010253

PHAN TRẦN TIẾN HƯNG

31/03/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

35

010255

ĐỖ DẠ HƯƠNG

24/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A4

04

36

010256

NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG

16/11/2004

Thanh Hóa

Nữ

10A4

04

37

010260

NGUYỄN KIM KHA

14/12/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

38

010266

TRẦN VĨNH KHANG

24/11/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

39

010267

NGUYỄN THỊ BẢO KHANH

10/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A4

04

40

020258

LẠI XUÂN KHANH

11/10/2004

Kon Tum

Nam

10A4

04

41

010273

MAI THỊ LỆ KHÁNH

10/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A4

04

42

010274

DƯƠNG QUỐC KHÁNH

16/05/2004

Bình Định

Nam

10A4

04

1

010276

TRẦN VĂN KHÁNH

24/10/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

2

020111

ĐOÀN ĐĂNG KHOA

26/05/2004

Quảng Ngãi

Nam

10A5

05

3

010279

TRẦN VĂN KHOA

21/05/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

4

010281

NGUYỄN NHẬT KHÔI

14/12/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

5

010282

ĐỖ VĂN KHÔI

16/01/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

6

010284

LƯU HÀ NGÂN KHUÊ

14/10/2004

Hà Nội

Nữ

10A5

05

7

010287

NGUYỄN ANH KIỆT

14/08/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

8

010290

VŨ TUẤN KIỆT

07/05/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

9

010291

BÙI HOA KIỀU

13/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

10

010292

NGUYỄN NHẬT THANH LAM

08/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

11

010293

KHIẾU THỊ NGỌC LAN

05/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

12

020063

HUỲNH Y TUYẾT LAN

13/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

13

010295

K'SOR NGA YANG LAN

17/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

14

010298

ĐẶNG HỮU LÂN

28/07/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

15

010300

HUỲNH THỊ MỸ LỆ

11/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

16

010301

NGUYỄN SĨ LIÊM

23/03/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

17

020310

NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

23/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

18

010302

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIỄU

02/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

19

010304

TRẦN THỊ BẢO LINH

30/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

20

010305

NGUYỄN THÁI HOÀNG LINH

20/08/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

21

010306

NGUYỄN HƯƠNG LINH

25/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

22

010307

HOÀNG KHÁNH LINH

15/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

23

010308

TRỊNH THỊ KHÁNH LINH

22/11/2004

Nghệ An

Nữ

10A5

05

24

010312

HỒ NGỌC LINH

25/02/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

25

010314

TRỊNH NGỌC LINH

27/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

26

010315

TRƯƠNG NHÃ LINH

13/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

27

010316

Y TRẦN NHẬT LINH

24/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

28

010318

HUỲNH THÙY LINH

24/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

29

010320

BÙI THỊ THÙY LINH

19/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

30

010324

TRẦN VIỆT BẢO LONG

05/10/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

31

020264

NGUYỄN HẢI LONG

10/08/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

32

010326

TRẦN NGUYỄN HẢI LONG

12/04/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

33

010329

NGUYỄN PHAN HOÀNG LONG

15/11/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

34

010330

DƯƠNG MINH LONG

05/12/2004

Hà Tây

Nam

10A5

05

35

010332

NGUYỄN ĐÌNH LỘC

06/12/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

36

010333

NGUYỄN HỮU LỘC

16/02/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

37

010334

NGUYỄN DƯ PHÚC LỘC

08/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A5

05

38

010335

NGUYỄN TẤN LỘC

08/02/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

39

010337

NGUYỄN PHÁT LỢI

17/05/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

40

010339

NGUYỄN TIẾN LỢI

12/10/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

41

010340

ĐỖ PHÚ LUÂN

11/08/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

42

010343

NGUYỄN CÔNG LỰC

30/08/2004

Kon Tum

Nam

10A5

05

1

020381

HUỲNH KHA ÁI LY

08/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

2

010345

NGUYỄN THỊ BẢO LY

13/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

3

020382

NGUYỄN THỊ CẨM LY

23/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

4

020383

NGUYỄN HẢI LY

14/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

5

010346

NGUYỄN CAO HOÀI LY

19/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

6

020161

LÊ KIỀU LY

30/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

7

020266

NGUYỄN HOÀNG MAI

09/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

8

010351

TRƯƠNG THỊ NGỌC MAI

25/05/2004

Thanh Hóa

Nữ

10A6

06

9

010352

LÊ THI PHƯƠNG MAI

14/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

10

020065

TỐNG TRẦN MẠNH

22/08/2004

Kon Tum

Nam

10A6

06

11

010355

TRẦN THỊ HUYỀN MI

21/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

12

010357

NGUYỄN CÔNG MINH

22/08/2004

Kon Tum

Nam

10A6

06

13

020385

HUỲNH NGỌC MINH

06/10/2004

Kon Tum

Nam

10A6

06

14

020267

LÊ KỲ NGỌC MINH

04/05/2004

Kon Tum

Nam

10A6

06

15

010360

NGUYỄN LÊ NHẬT MINH

15/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

16

020067

VƯƠNG TRẦN NHẬT MINH

17/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

17

010366

NGUYỄN HOÀNG THẢO MY

25/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

18

010367

NGUYỄN THỊ THẢO MY

20/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

19

020069

VŨ LÊ TRÀ MY

08/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

20

010370

NGUYỄN THÁI TRÀ MY

07/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

21

010374

LÊ CÔNG HOÀI NAM

01/04/2004

Kon Tum

Nam

10A6

06

22

010378

HOÀNG HUY NAM

17/06/2004

Kon Tum

Nam

10A6

06

23

010379

NGUYỄN HỮU NAM

10/02/2004

Kon Tum

Nam

10A6

06

24

020166

NGUYỄN TRUNG NAM

22/06/2004

Kon Tum

Nam

10A6

06

25

010383

NGUYỄN VĂN NAM

28/12/2004

Tp Hồ Chí Minh

Nam

10A6

06

26

020167

NGUYỄN PHẠM QUỲNH NGA

16/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

27

010386

TẠ QUỲNH NGA

02/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

28

010387

NGUYỄN THỊ THANH NGA

13/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

29

020070

NGUYỄN HỮU NGÀ

22/11/2004

Kon Tum

Nam

10A6

06

30

010389

NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN

28/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

31

010391

HUỲNH KIM NGÂN

01/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

32

020389

TRẦN THỊ KIM NGÂN

17/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

33

010393

NGUYỄN THỊ THẢO NGÂN

08/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

34

010394

NGUYỄN ÁNH THIÊN NGÂN

17/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

35

010395

ĐINH THỊ THU NGÂN

01/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

36

010397

HÀ BẢO NGHI

09/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

37

010398

NGÔ NGỌC PHƯƠNG NGHI

06/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

38

010399

LƯƠNG TỊNH NGHI

27/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

39

010401

LÊ ĐÌNH NGHĨA

09/09/2004

Kon Tum

Nam

10A6

06

40

010402

TRẦN NA NGHĨA

05/12/2004

Kon Tum

Nam

10A6

06

41

010405

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

02/12/2004

Kon Tum

Nam

10A6

06

42

020391

LÊ HÀ BẢO NGỌC

01/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A6

06

1

010407

LÊ BẢO NGỌC

25/02/2004

Tp Hồ Chí Minh

Nữ

10A7

07

2

010409

VÕ BÍCH NGỌC

11/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

3

010411

ĐẶNG HOÀNG NGỌC

11/07/2004

Gia Lai

Nữ

10A7

07

4

010413

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

15/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

5

020392

PHAN VŨ MINH NGỌC

18/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

6

010414

PHẠM NHƯ NGỌC

20/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

7

010416

NGUYỄN THỊ THANH NGỌC

18/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

8

010423

LÊ  NGUYÊN

28/09/2004

Kon Tum

Nam

10A7

07

9

010417

GIÃ ANH NGUYÊN

07/03/2004

Kon Tum

Nam

10A7

07

10

010418

LỮ THỊ CHÂU NGUYÊN

01/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

11

010420

LÂM CHÍ NGUYÊN

15/07/2004

Kon Tum

Nam

10A7

07

12

010421

HUỲNH CHÍNH NGUYÊN

19/06/2004

Kon Tum

Nam

10A7

07

13

010422

HÀ LÂM NGUYÊN

06/09/2004

Kon Tum

Nam

10A7

07

14

010424

NGUYỄN PHÚC NHẬT NGUYÊN

20/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

15

010425

CAO HỒ PHƯƠNG NGUYÊN

09/06/2004

Bình Định

Nữ

10A7

07

16

010426

NGUYỄN PHƯƠNG NGUYÊN

02/11/2004

Kon Tum

Nam

10A7

07

17

010428

NGUYỄN THÀNH NGUYÊN

08/07/2004

Kon Tum

Nam

10A7

07

18

010429

ĐẶNG LƯƠNG THẢO NGUYÊN

22/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

19

010431

NGÔ THỊ THẢO NGUYÊN

27/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

20

010432

NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN

02/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

21

010433

PHẠM TRẦN THẢO NGUYÊN

31/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

22

020272

TRẦN VŨ THẢO NGUYÊN

11/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

23

010435

PHẠM TRUNG NGUYÊN

12/01/2004

Kon Tum

Nam

10A7

07

24

020393

VÕ NGUYÊN

27/08/2004

Kon Tum

Nam

10A7

07

25

010436

TRẦN  NGUYỄN

09/03/2004

Tp Hồ Chí Minh

Nam

10A7

07

26

010440

NGUYỄN ĐĂNG NHÂN

20/02/2004

Kon Tum

Nam

10A7

07

27

020172

VÕ ĐINH ĐÌNH NHÂN

13/04/2004

Kon Tum

Nam

10A7

07

28

010441

PHAN ĐÌNH NHÂN

30/04/2004

Bình Định

Nam

10A7

07

29

010443

ĐỖ TRẦN ĐỨC NHÂN

17/08/2004

Kon Tum

Nam

10A7

07

30

010444

TRƯƠNG VĂN HOÀI NHÂN

18/10/2004

Kon Tum

Nam

10A7

07

31

010448

LÊ MINH NHẬT

16/06/2004

Kon Tum

Nam

10A7

07

32

010449

NGUYỄN TRẦN TRỌNG NHẬT

09/09/2004

Kon Tum

Nam

10A7

07

33

010451

PHẠM THỊ ÁI NHI

29/05/2004

Bình Định

Nữ

10A7

07

34

010453

TỐNG HOÀI NHI

20/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

35

010454

ĐỖ HOÀNG NHI

18/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

36

010455

ĐINH THỊ KHÁNH NHI

26/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

37

020072

NGUYỄN TRẦN QUỲNH NHI

03/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

38

020274

NGUYỄN ĐOÀN THẢO NHI

12/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

39

020394

HÀ TIỂU NHI

03/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

40

010461

NGUYỄN THỊ TÌNH NHI

16/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

41

010463

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI

20/12/2004

Gia Lai

Nữ

10A7

07

42

010473

LÊ NGỌC Ý NHI

15/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A7

07

1

020396

ĐOÀN YẾN NHI

29/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

2

020321

HOÀNG LÊ YẾN NHI

05/09/2004

Gia Lai

Nữ

10A8

08

3

010466

NGUYỄN NGỌC YẾN NHI

12/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

4

020397

NGUYỄN YẾN NHI

04/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

5

010468

CHU THỊ YẾN NHI

21/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

6

010469

HUỲNH THỊ YẾN NHI

27/08/2004

Quảng Ngãi

Nữ

10A8

08

7

010470

NGÔ THỊ YẾN NHI

13/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

8

010472

NGUYỄN THỊ YẾN NHI

24/12/2004

Quảng Nam

Nữ

10A8

08

9

020398

LÊ TRẦN THÙY NHIÊN

13/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

10

010475

DƯƠNG THỊ CẨM NHUNG

21/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

11

010480

LƯƠNG QUỲNH NHƯ

25/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

12

010481

HOÀNG NGUYỄN QUỲNH NHƯ

09/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

13

010484

HUỲNH THỊ THU NHƯ

02/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

14

020030

HOÀNG LÊ KHÁNH NY

14/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

15

010485

NGUYỄN THỊ KHÁNH NY

04/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

16

010486

PHẠM TRÌNH KHÁNH NY

14/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

17

010488

HỒ NGUYỄN THẢO NY

11/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

18

010490

LÊ THỊ KIỀU OANH

10/05/2004

Bình Định

Nữ

10A8

08

19

010491

LƯƠNG THỊ LÂM OANH

13/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

20

010492

ĐÀO DUY PHAN

06/03/2004

Kon Tum

Nam

10A8

08

21

010493

ĐINH TẤN PHÁT

29/10/2004

Kon Tum

Nam

10A8

08

22

010495

BÙI THÀNH PHÁT

20/04/2004

Kon Tum

Nam

10A8

08

23

010499

NGUYỄN CHÂU PHI

26/03/2004

Kon Tum

Nam

10A8

08

24

010500

TỐNG HOÀI PHI

20/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

25

010501

LÊ HOÀNG NHẬT PHI

09/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

26

010503

NGUYỄN TRẦN PHI

27/07/2004

Kon Tum

Nam

10A8

08

27

010504

NGUYỄN HOÀNG PHONG

10/06/2004

Kon Tum

Nam

10A8

08

28

010506

PHẠM THANH PHONG

13/07/2004

Kon Tum

Nam

10A8

08

29

020399

NGUYỄN PHẠM TÚ PHONG

11/06/2004

Kon Tum

Nam

10A8

08

30

010509

NGUYỄN TẠ HOÀNG PHÚ

10/01/2004

Kon Tum

Nam

10A8

08

31

010510

NGUYỄN HÙNG PHÚ

12/03/2004

Kon Tum

Nam

10A8

08

32

010511

ĐẶNG KIM PHÚ

16/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

33

010512

NGUYỄN THIÊN PHÚ

10/08/2004

Kon Tum

Nam

10A8

08

34

010513

ĐÀO QUỐC ĐẠI PHÚC

02/10/2004

Kon Tum

Nam

10A8

08

35

020032

ĐỖ HỮU PHÚC

22/01/2004

Kon Tum

Nam

10A8

08

36

010517

HUỲNH TẤN PHÚC

01/05/2004

Kon Tum

Nam

10A8

08

37

010518

ĐOÀN NGỌC THANH PHÚC

06/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

38

010521

NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG

01/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

39

010524

LÊ NGUYỄN MAI PHƯƠNG

12/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

40

010525

PHAN MAI PHƯƠNG

07/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

41

010526

NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG

07/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A8

08

1

010527

LÊ THANH PHƯƠNG

07/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

2

010528

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

05/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

3

010529

NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG

20/10/2004

Gia Lai

Nữ

10A9

09

4

010531

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

26/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

5

010532

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

25/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

6

010535

DƯƠNG MINH QUANG

21/08/2004

Bắc Giang

Nam

10A9

09

7

020177

NGUYỄN MINH QUANG

28/09/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

8

010537

LÊ VÕ NGỌC QUANG

10/05/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

9

020123

NGUYỄN VÕ ANH QUÂN

02/08/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

10

010539

LƯƠNG ĐÌNH QUÂN

05/09/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

11

010540

PHẠM ĐÌNH QUÂN

02/02/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

12

010541

ĐÀO MINH QUÂN

02/07/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

13

010542

PHÙNG MINH QUÂN

31/07/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

14

020400

NGUYỄN LÊ KIM QUY

06/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

15

010565

NGUYỄN NGỌC TRUNG QUÝ

01/01/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

16

020078

LÊ BẢO QUYÊN

16/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

17

010544

PHAN BẢO QUYÊN

14/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

18

010545

PHAN VŨ HẠNH QUYÊN

18/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

19

010546

HỒ LÊ NHẬT QUYÊN

21/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

20

010548

VÕ HOÀNG TỐ QUYÊN

01/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

21

010553

NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH

26/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

22

010556

HUỲNH NHƯ QUỲNH

03/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

23

010185

ĐỖ NGỌC NHƯ QUỲNH

30/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

24

010557

NGUYỄN NHƯ QUỲNH

22/08/2004

Gia Lai

Nữ

10A9

09

25

020080

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

03/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

26

010559

ĐỖ THANH QUỲNH

17/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

27

010561

VÕ NGUYỄN TRÚC QUỲNH

26/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

28

020401

PHẠM TRÚC QUỲNH

02/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

29

010567

VÕ ĐÌNH TÔ RY

08/04/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

30

010572

ĐINH THẾ HOÀI SƠN

30/05/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

31

020081

HỒ HOÀNG SƠN

16/07/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

32

010576

ĐINH TRẦN SƠN

20/02/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

33

020084

NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG SƠN

29/02/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

34

010577

LÊ NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

03/07/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

35

010581

VĂN KHẢ TÀI

18/12/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

36

010584

PHAN VĂN TÀI

28/03/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

37

010591

LÂM SỸ TÂN

 06/03/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

38

010594

LÊ HOÀNG THANH

14/12/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

39

010595

TRẦN ĐINH THIÊN THANH

12/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A9

09

40

010596

BẾ TRƯỜNG THANH

29/04/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

41

010597

ĐINH TUẤN THANH

08/10/2004

Kon Tum

Nam

10A9

09

1

010598

NGUYỄN XUÂN THANH

06/03/2004

Kon Tum

Nam

10A10

10

2

010599

HUỲNH CÔNG THÀNH

21/12/2004

Kon Tum

Nam

10A10

10

3

020405

NGUYỄN HOÀNG THÀNH

17/09/2004

Kon Tum

Nam

10A10

10

4

010872

NGUYỄN NGỌC THÀNH

20/08/2004

Thanh Hóa

Nam

10A10

10

5

010601

NGUYỄN TIẾN THÀNH

14/11/2004

Kon Tum

Nam

10A10

10

6

020085

TRẦN DIỆU THẢO

23/10/2004

Bình Định

Nữ

10A10

10

7

010604

NGUYỄN NGỌC THẢO

18/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

8

010606

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

16/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

9

010608

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

17/05/2004

Thanh Hóa

Nữ

10A10

10

10

010612

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

23/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

11

010615

BÙI THỊ THU THẢO

03/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

12

020182

NGUYỄN THỊ THU THẢO

26/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

13

010616

NGUYỄN THỊ THU THẢO

04/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

14

010617

NGUYỄN LÊ ĐỨC THẮNG

21/09/2004

Quảng Ngãi

Nam

10A10

10

15

010621

NGUYỄN NGỌC THẮNG

16/11/2004

Kon Tum

Nam

10A10

10

16

010623

TRẦN VĂN THẮNG

03/08/2004

Kon Tum

Nam

10A10

10

17

010666

VÕ MINH THẾ

20/01/2004

Kon Tum

Nam

10A10

10

18

010667

VŨ NGỌC THẾ

14/09/2004

Kon Tum

Nam

10A10

10

19

010625

NGUYỄN THỊ ANH THI

27/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

20

010626

ĐINH NGỌC THI

12/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

21

010627

TRẦN ĐẶNG UYÊN THI

09/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

22

010628

NGUYỄN VĨ HOÀNG THIÊN

07/09/2004

Tp Hồ Chí Minh

Nam

10A10

10

23

010629

TRẦN KHẮC THIỆN

02/07/2004

Kon Tum

Nam

10A10

10

24

020409

VÕ NHƯ THIỆN

15/10/2004

Quảng Nam

Nam

10A10

10

25

020228

ĐÀO GIA THỊNH

29/10/2004

Kon Tum

Nam

10A10

10

26

010671

NGUYỄN NGỌC THỊNH

16/09/2004

Kon Tum

Nam

10A10

10

27

010672

PHAN THỊ NGỌC THỊNH

12/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

28

010673

PHẠM NGUYÊN PHƯỚC THỊNH

09/12/2004

Kon Tum

Nam

10A10

10

29

010675

PHẠM TẠ QUỐC THỊNH

03/06/2004

Kon Tum

Nam

10A10

10

30

020184

VÕ THANH THỊNH

30/05/2004

Kon Tum

Nam

10A10

10

31

010677

ĐẶNG VĂN THỊNH

11/02/2004

Quảng Ngãi

Nam

10A10

10

32

010631

VŨ THỊ BẢO THOA

18/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

33

010633

TRẦN THỊ ANH THƠ

21/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

34

010634

NGUYỄN THỊ THU

05/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

35

010637

THÂN VĂN THUẬN

18/11/2004

Bình Định

Nam

10A10

10

36

020229

NGUYỄN HUYỀN THỤC

22/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

37

010638

ĐOÀN BÍCH THỦY

13/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

38

010639

VÕ THỊ BÍCH THỦY

07/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

39

010642

NGUYỄN THỊ XUÂN THỦY

28/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

40

020087

ĐINH THỊ AN THUYÊN

10/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

41

010646

NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ

01/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A10

10

1

010651

NGUYỄN ANH THƯ

12/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

2

020286

HỒ THỊ ANH THƯ

08/07/2004

Gia Lai

Nữ

10A11

11

3

020287

NGUYỄN VŨ ANH THƯ

20/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

4

020288

NGÔ DIỆU THƯ

10/06/2004

Quảng Ngãi

Nữ

10A11

11

5

010654

NGUYỄN NGỌC THƯ

16/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

6

010657

TRẦN TRỌNG THỨC

11/07/2004

Kon Tum

Nam

10A11

11

7

010659

LÊ HOÀI THƯƠNG

15/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

8

010660

PHẠM HOÀI THƯƠNG

22/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

9

010661

LÊ THỊ MỸ THƯƠNG

26/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

10

020088

TRẦN NGỌC THƯƠNG

21/07/2004

Vĩnh Phúc

Nữ

10A11

11

11

010662

PHAN THỊ THANH THƯƠNG

17/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

12

010663

PHẠM THỊ THƯƠNG

09/08/2004

Nghệ An

Nữ

10A11

11

13

010679

ĐẶNG THỦY TIÊN

28/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

14

010680

HỒ HÀ THỦY TIÊN

27/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

15

010682

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

25/04/2004

Bình Định

Nữ

10A11

11

16

010683

PHAN THỊ THỦY TIÊN

21/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

17

020186

PHẠM XUÂN TIẾN

01/10/2004

Kon Tum

Nam

10A11

11

18

010686

ĐÀO VIỆT TIN

03/12/2004

Bình Định

Nam

10A11

11

19

010787

PHAN THANH TÍN

01/12/2004

Kon Tum

Nam

10A11

11

20

020090

TRẦN TRỌNG TÍN

29/02/2004

Kon Tum

Nam

10A11

11

21

010690

ĐỖ KHÁNH TOÀN

18/11/2004

Kon Tum

Nam

10A11

11

22

010693

PHAN NHẬT TỐNG

19/09/2004

Kon Tum

Nam

10A11

11

23

020290

PHẠM HẢI HUYỀN TRANG

12/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

24

010695

NGUYỄN LÊ HUYỀN TRANG

05/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

25

010696

NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG

03/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

26

010697

HOÀNG LÊ THỊ HUYỀN TRANG

07/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

27

010702

NGUYỄN KIỀU TRANG

16/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

28

010701

TRẦN THỊ KIM TRANG

01/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

29

010705

NGUYỄN QUỲNH TRANG

08/11/2004

Gia Lai

Nữ

10A11

11

30

010708

NGUYỄN LÂM THU TRANG

15/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

31

020092

TRẦN THỊ THU TRANG

22/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

32

020410

ĐẶNG TRẦN THU TRANG

09/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

33

020292

TRẦN ĐẶNG THÙY TRANG

13/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

34

010711

HÀ THỊ THÙY TRANG

11/05/2004

Nghệ An

Nữ

10A11

11

35

010714

PHẠM THỊ THÙY TRANG

11/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

36

010718

LÊ NGỌC BÍCH TRÂM

10/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

37

010721

TRẦN NGUYỄN NGỌC TRÂM

14/09/2004

Bình Định

Nữ

10A11

11

38

010722

NGUYỄN THỊ THANH TRÂM

16/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

39

010723

NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN

27/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

40

010725

BÙI THỊ BẢO TRÂN

06/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

41

010726

LÊ NGUYỄN HOÀNG TRÂN

31/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A11

11

1

010727

CHÂU HUYỀN TRÂN

20/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

2

010728

PHẠM ĐÀO HUYỀN TRÂN

06/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

3

020187

NGUYỄN HUYỀN TRÂN

12/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

4

020188

HUỲNH THỊ HUYỀN TRÂN

31/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

5

020294

HUỲNH PHƯƠNG TRÂN

14/03/2004

Quảng Ngãi

Nữ

10A12

12

6

010771

NGUYỄN ĐĂNG TRÍ

16/08/2004

Kon Tum

Nam

10A12

12

7

010773

PHẠM THỊ MINH TRÍ

03/12/2004

Bình Thuận

Nữ

10A12

12

8

020412

NGUYỄN HẢI TRIỀU

02/03/2004

Bình Định

Nam

10A12

12

9

010736

HUỲNH DIỆU TRINH

09/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

10

010737

PHAN ĐÀO ĐOAN TRINH

20/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

11

010738

LÊ THỊ HỒNG TRINH

12/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

12

010739

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRINH

22/04/2004

Gia Lai

Nữ

10A12

12

13

010741

LÊ THỊ KIỀU TRINH

30/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

14

010743

NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH

29/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

15

010744

VÕ THỊ KIỀU TRINH

03/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

16

010745

ĐỖ NGỌC LAN TRINH

29/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

17

010858

PHẠM LÊ TRINH

03/10/2004

Kon Tum

Nam

10A12

12

18

010746

HÀ MỸ TRINH

31/03/2004

Nam Định

Nữ

10A12

12

19

010748

PHẠM NGỌC PHƯƠNG TRINH

09/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

20

010750

HUỲNH THỊ PHƯƠNG TRINH

13/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

21

010751

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH

16/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

22

020413

BÙI THỊ TỐ TRINH

10/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

23

010752

NGUYỄN HỒ TUYẾT TRINH

12/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

24

010755

NGUYỄN QUỲNH NHƯ TRÚC

12/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

25

010758

NGUYỄN MAI THANH TRÚC

16/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

26

010759

TRẦN THỊ THANH TRÚC

20/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

27

010767

NGUYỄN THÀNH TRUNG

09/05/2004

Kon Tum

Nam

10A12

12

28

010768

THÀO NGUYỄN THÀNH TRUNG

26/08/2004

Kon Tum

Nam

10A12

12

29

020296

PHAN ANH TÚ

18/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

30

010774

TRẦN MẠNH TÚ

05/05/2004

Kon Tum

Nam

10A12

12

31

010776

TRƯƠNG THỊ THANH TÚ

10/08/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

32

020097

A TUẤN

13/04/2004

Kon Tum

Nam

10A12

12

33

020416

PHÙNG ANH TUẤN

16/08/2004

Kon Tum

Nam

10A12

12

34

010778

TRẦN ĐÌNH TUẤN

10/08/2004

Kon Tum

Nam

10A12

12

35

010779

CHÂU NGỌC TUẤN

30/01/2004

Kon Tum

Nam

10A12

12

36

020191

DƯƠNG NHẬT TUẤN

19/08/2004

Kon Tum

Nam

10A12

12

37

010780

LÊ QUANG TUẤN

05/12/2004

Kon Tum

Nam

10A12

12

38

010782

NGUYỄN THÁI TUẤN

03/06/2004

Kon Tum

Nam

10A12

12

39

010783

NGÔ ANH TÙNG

27/06/2004

Kon Tum

Nam

10A12

12

40

010785

LÊ ÁNH TUYẾT

19/01/2004

Kon Tum

Nữ

10A12

12

41

010786

HỒ NGỤY QUỲNH TƯ

19/05/2004

Bình Định

Nữ

10A12

12

1

010788

NGUYỄN HOÀNG BẢO UYÊN

31/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

2

010789

LÊ TRƯƠNG BẢO UYÊN

03/01/2004

Tp Hồ Chí Minh

Nữ

10A13

14

3

010791

PHÙNG MINH UYÊN

01/07/2004

Hà Nội

Nữ

10A13

14

4

010793

TRẦN THỊ PHÚ UYÊN

15/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

5

010795

TRỊNH LƯƠNG PHƯƠNG UYÊN

29/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

6

010797

PHẠM PHƯƠNG UYÊN

15/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

7

010798

NGUYỄN CHÂU THANH UYÊN

13/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

8

010799

LÊ TRẦN THANH UYÊN

01/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

9

010800

NGUYỄN THU UYÊN

01/05/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

10

010803

HÀ THỊ TỐ UYÊN

19/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

11

010804

NGÔ THỊ BÍCH VÂN

11/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

12

010807

NGUYỄN VIỆT LAN VI

05/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

13

010808

PHAN LÊ VI

22/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

14

010809

NGUYỄN THỊ THẢO VI

19/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

15

010811

LÊ NGUYỄN QUỐC VĨ

24/10/2004

Quảng Ngãi

Nam

10A13

14

16

020420

NGUYỄN THỊ TỐ VIÊN

08/03/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

17

020352

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

01/07/2004

Kon Tum

Nam

10A13

14

18

010815

NGUYỄN BẢO VINH

25/09/2004

Bình Định

Nam

10A13

14

19

010816

TRẦN QUANG VINH

10/03/2004

Kon Tum

Nam

10A13

14

20

020421

PHẠM QUỐC VINH

18/08/2004

Kon Tum

Nam

10A13

14

21

010844

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG VŨ

23/10/2004

Kon Tum

Nam

10A13

14

22

010845

NGUYỄN HỮU HOÀNG VŨ

02/09/2004

Kon Tum

Nam

10A13

14

23

010849

HOÀNG THẾ VŨ

02/11/2004

Kon Tum

Nam

10A13

14

24

010817

VÕ ĐÔNG CAO VƯƠNG

20/01/2004

Kon Tum

Nam

10A13

14

25

020326

PHẠM QUỐC VƯƠNG

01/02/2004

Kon Tum

Nam

10A13

14

26

010821

PHAN THỊ BẢO VY

10/08/2004

Quảng Ngãi

Nữ

10A13

14

27

010822

LÊ NGUYỄN CẨM VY

05/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

28

010823

LƯƠNG NGUYỄN HÀ VY

01/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

29

020299

NGUYỄN THỊ HÀ VY

14/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

30

010824

HOÀNG HẠ VY

25/07/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

31

010825

LƯƠNG HẢI VY

28/04/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

32

010826

NGUYỄN KHÁNH VY

05/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

33

010827

NGUYỄN HOÀNG NHẬT VY

20/11/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

34

010830

HUỲNH THỊ THANH VY

17/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

35

010833

HÀ TRẦN THÚY VY

05/12/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

36

010834

TÔN TRIỆU VY

01/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

37

010839

TẠ TRIỆU VỸ

03/03/2004

Kon Tum

Nam

10A13

14

38

020300

NGUYỄN TRƯỜNG KHÁNH XUÂN

17/06/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

39

010853

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

16/09/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

40

010854

NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

17/10/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

41

010855

HUỲNH THỊ KIM YẾN

26/02/2004

Kon Tum

Nữ

10A13

14

panner20 11