Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CB-CC-VC NĂM HỌC 2020-2021

     SỞ GD&ĐT KONTUM                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT KON TUM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                       

                              NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CB-CC-VC

NĂM HỌC 2020-2021

 1. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 gắn với những nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
 2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021: Căn cứ vào đặc điểm, tình hình về điểm mạnh, điểm yếu của: đội ngũ, học sinh, cơ sở vật chất, BĐDCMHS; căn cứ vào thời cơ, thách thức; Hội nghị CB – CC - VC Trường THPT Kon Tum đưa ra dự thảo nghị quyết năm học 2020 – 2021 như sau:
 3. PHƯƠNG HƯỚNG
 4. Tăng cường quán triệt thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ đáp ứng với yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chú trọng giáo dục HS về đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng trong thời kỳ mới.
 5. Tiếp tục duy trì xây dựng nhà trường chất lượng, xanh, sạch đẹp, thân thiện; giữ gìn truyền thống, năng động và phát triển bền vững; được kiểm định chất lượng, công nhận trường Chuẩn Quốc gia theo chu kỳ mới.
 6. Xây dựng môi trường giáo dục mở, chịu sự giám sát khách quan của xã hội; hoàn thành có trách nhiệm với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đạt được sự đồng thuận trong công tác xã hội hóa giáo dục, hiện đại hóa cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.
 7. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Thống nhất với 5 nhiệm vụ trọng tâm đã được thảo luận qua Hội nghị

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN

Thống nhất:

 1. Thực hiện việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho GV, NV và HS

Gồm Nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Tổ chức đoàn thể, Giáo viên chủ nhiệm và mỗi thành viên trong nhà trường.

 1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

Gồm nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Nhà trường, Tổ chuyên môn gắn với đặc thù ở Tổ Ngoại ngữ, Tổ Thể dục- GDQP, Tổ Tin học, Bộ môn KHTN (Toán, Lý, Hóa, Sinh), Bộ môn KHXH (Văn, Sử, Địa, GDCD) và tất cả giáo viên trong nhà trường

 1. Đổi mới công tác quản lí đối với việc bồi dưỡng đội ngũ

Nghiêm túc thực hiện đánh giá CBQL theo Chuẩn Hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp; đánh giá thi đua theo Chuẩn thi đua hiện hành của nhà trường. Xếp loại Viên chức theo hướng dẫn hàng năm của Sở GDĐT.

Tăng quyền chủ động của TTCM. Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho TTCM, GVCN đặc biệt là năng lực kiểm tra sự hoàn thành công việc được giao. Động viên, khen thưởng GV đổi mới sáng tạo trong dạy học, có nhiều HS tiến bộ của bộ môn, đặc biệt là kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2021.

Tổ chức cho GV được bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, tự học bằng nhiều hình thức khác nhau.

Quy hoạch và bồi dưỡng đội ngũ GV trẻ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt để trở thành GV cốt cán đảm đương việc tổ chức triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo từng bộ môn.  

 1. Các hoạt động giáo dục khác

Phát huy tích cực vai trò hoạt động hiệu quả của Đoàn TNCSHCM, Công đoàn Nhà trường. Các hoạt động của Y tế trường học, Thư viện, Tổ Văn phòng đúng trọng tâm và đạt hiệu quả cao.

Nhà trường làm tốt công tác giúp đỡ 2 làng ở xã ĐăkBla; Kiện toàn thành lập và tập huấn về đội PCCC theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền, thành lập Hội Chữ thập đỏ.

 1. Công tác quản lý tài chính, xã hội hóa

Quản lí tốt ngân sách, chi tiêu có hiệu quả, hợp lí. Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ, động viên, khen thưởng kịp thời, chỉ đạo các tổ, ban lập dự trù mua sắm tài liệu, trang thiết bị. Sử dụng và bảo quản có hiệu quả các thiết bị dạy học. Thường xuyên sửa chữa tu bổ để duy trì bền vững về cơ sở vật chất của nhà trường.

Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS của lớp và trường để cùng giáo dục con em; tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của CMHS về:  những qui định xã hội hóa, việc đổi mới thi cử năm 2021, các chủ trương nâng cao chất lượng của Nhà trường trong tình hình mới hiện nay.

Nhà trường công khai tài chính; minh bạch các khoản thu chi đúng theo các văn bản của Bộ, Sở GDĐT và sự thống nhất của Ban đại diện CMHS. Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện xã hội hóa về cơ sở vật chất của nhà trường. (Thực hiện theo Thông tư 16/2018 TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT)     

 1. C. THỐNG NHẤT CÁC CHỈ TIÊU
 2. Đảng bộ: Đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 3. 2. Trường: Đề nghị Chính phủ tặng HCLĐ hạng Nhất.
 4. Đoàn và Công Đoàn: Được công nhận Tổ chức cơ sở vững mạnh; Trung ương khen.
 5. Đạt thành tích top 3 toàn Đoàn trong HKPĐ của Ngành GD-ĐT.
 6. Tổ Lao động tiên tiến: 11 tổ.
 7. Về đội ngũ

6.1. Xếp loại Viên chức: HTNV 100% (Xuất sắc 40%; Tốt 58%. HTNV: 2%).

6.2. CSTĐ cấp cơ sở: 15%.

6.3. Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp: Tốt 30%; Khá 50%. Đạt: 20%.

6.4. 100% GV viết SKKN, NCSPƯD, ĐTKH và được công nhận cấp ngành: 30%.

 1. 7. Học sinh

HL: Tb trở lên: 100% trong đó HSG năm học: 25%.

HK: Khá, Tốt: 99,5%. Không có HS xếp HKY.

Học sinh đỗ tốt nghiệp THPT 100% và đạt ngưỡng điểm đầu vào Đại học.

            HSG môn học: cấp tỉnh: 50 giải; cấp quốc gia môn học: 1-2 giải

Lĩnh vực khác: HSG Olimpic tháng 4: 35 Huy chương (10 HCV).                  

            Thi sáng tạo KHKT cấp Trường: 01sản phẩm / TCM; cấp tỉnh: 03 sản phẩm

            Thi tài năng tiếng Anh cấp Tỉnh: 4 giải, có 01 giải Nhất.

            100% tham gia đầy đủ các cuộc thi tài năng do Sở GDĐT và BGDĐT tổ chức.

HIỆU TRƯỞNG

phuongcham2020