Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công văn 205 của Sở GD-ĐT về triển khai phòng chống dịch

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 205/SGD ĐT- GDTrH về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID- 19, gồm nhiều việc quan trọng, trong đó đặc biệt yêu cầu Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên không đi công tác ngoài tỉnh cho đến khi tình hình dịch COVID- 19 được kiểm soát.

Đây là công văn quan trọng của ngành GD- ĐT nhằm cùng với toàn địa phương ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, nhà trường yêu cầu toàn bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các nội dung công văn đã nêu.

cv 502 1

CV 502 2

baucu21 26