Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Các lưu ý về việc học tập từ ngày 22/02/2021

Được sự đồng ý của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, nhà trường thông báo cho toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh, từ ngày 22 tháng 02 năm 2021, việc giảng dạy và học tập của nhà trường sẽ trở lại bình thường với tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần 5K của Bộ Y tế. 

Các em học sinh theo dõi các thông tin trên website nhà trường để nắm thời khóa biểu, địa điểm và thời gian đo thân nhiệt tại trường, vị trí phòng học mới.

Thông báo đi học lại

Bố trí phòng học từ ngày 22/02/2021 như sau:

phòng học sau tết

 

 

baucu21 26