Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 28_HK2_NAM HỌC 2017-2018

ThứBuổiTiếtMôn-KhốiHình thức Có mặt lúcGhi chú
6Sáng 1Toán 12Trắc nghiệm06h 50’Tiết 1của khối 12 nghỉ học để kiểm tra
Sáng 1Tiếng Anh 11 (Hệ 7 năm)Trắc nghiệm06h 50’Tiết 1, các lớp 11A3, 11A4, 11A5, 11A6, 11C, 11D2, 11E3, 11E4 nghỉ học để kiểm tra. Các lớp 11A1, 11A2, 11B, 11D1, 11E1, 11E2 vẫn học theo TKB
Sáng 1Tiếng Anh 10 (Hệ 7 năm)Trắc nghiệm06h 50’Tiết 1, các lớp 10A3, A4, B, C, D3, E3, E4  nghỉ học để kiểm tra, các lớp 10A1, A2, D1, D2, E1, E2 vẫn  học theo TKB
7Sáng 1Sinh học 12Trắc nghiệm06h 50’Tiết 1, 2 của cả trường nghỉ học để kiểm tra
Sáng 1Toán 11Trắc nghiệm06h 50’
Sáng 1Toán 10Trắc nghiệm06h 50’
Sáng 2Tiếng Anh 12 (cả khối)Trắc nghiệm07h 50’
Sáng 2Vật lý 11Trắc nghiệm07h 50’
Sáng 2GDCD 10Trắc nghiệm07h 50’

panner nq29