Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 29_HK2_NAM HỌC 2017-2018

ThứBuổiTiếtMôn-KhốiHình thức Có mặt lúcGhi chú
5Sáng3Vật lý 12Trắc nghiệm8h 40Tiết 3 của cả trường nghỉ học để kiểm tra
Sinh học 11Trắc nghiệm8h 40
Địa lý 10Trắc nghiệm8h 40
4GDCD 12Trắc nghiệm9h30Tiết  4 của khối 11, 12 và lớp 10E1 nghỉ học để kiểm tra.
GDCD 11Trắc nghiệm9h30
Tiếng Anh 10 (Hệ 10 năm)Trắc nghiệm + Tự luận9h30
6Sáng2Toán 12Trắc nghiệm7h50Tiết 2 của khối 12 nghỉ học để kiểm tra
2Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)Trắc nghiệm + Tự luận7h50Tiết 2, các lớp 11A1, 11A2, 11B, 11D1, 11E1, 11E2  nghỉ học để kiểm tra. Các lớp 11A3, 11A4, 11A5, 11A6, 11C, 11D2, 11E3, 11E4 vẫn học theo TKB
7Sáng3Hóa học 12Trắc nghiệm8h 40Tiết 3 của khối 12 nghỉ học để kiểm tra

banner x2019