Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ 1, KHỐI 10 NĂM HỌC 2018-2019

Thứ

Ngày

Buổi

Môn Kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ phát đề kiểm tra

Giờ bắt đầu làm bài

Cả tuần

17/12-22/12

Sáng

Thể dục

Tin học

45 phút

  

3

19/12/2018

Sáng

Công nghệ

45 phút

6h55

7h00

6

21/12/2018

Chiều

Hóa học

45 phút

13h30

13h35

Lịch sử

45 phút

14h50

14h55

7

22/12/2018

Chiều

Sinh học

45 phút

13h30

13h35

Tiếng Anh

45 phút

14h50

14h55

GDCD

45 phút

16h10

16h15

2

24/12/2018

Chiều

Kiểm tra phần nói môn T.Anh

14h00

5

27/12/2018

Chiều

Ngữ văn

90 phút

13h30

13h35

Vật lý

45 phút

15h35

15h40

6

28/12/20118

Chiều

Toán

90 phút

13h30

13h35

Địa lý

45 phút

15h35

15h40

panner nq29