Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA MỘT TIẾT TUẦN 31 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 31

Thứ

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

Có mặt tại phòng KT

Ghi chú

4

Sáng

3, 4

Văn học 12

Tự luận

8h50’

Tiết 3 học sinh khối lớp 12 nghỉ học để kiểm tra.  

5

Sáng

1

Sinh học 11

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 11 nghỉ học  để kiểm tra.

6

Sáng

4

GDCD 11

TNKQ

9h40’

Tiết 4 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.      

6

Sáng

4

Toán 12

TNKQ

9h40’

 

Lưu ý: GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CÓ THẮC MẮC GÌ THÌ LIÊN HỆ VỚI THẦY LẬP.

panner nq29