Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA MỘT TIẾT TUẦN 37 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 37

Thứ

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

Có mặt tại phòng KT

Ghi chú

5

Chiều

1

Sử 11

TNKQ

13h25’

Tiết 1 học sinh khối lớp 11 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.     

Lưu ý: GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CÓ THẮC MẮC GÌ THÌ LIÊN HỆ VỚI THẦY LẬP.

panner nq29