Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 7 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 7

Thứ

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

Có mặt tại phòng KT

Ghi chú

4

Sáng

4

Hóa 10

TNKQ

9h37’

Tiết 4 học sinh khối lớp 10 nghỉ học để kiểm tra.

4

Sáng

4

T.Anh 12

(Hệ 7&10 năm)

TNKQ

9h37’

 

6

Sáng

4

Toán 10

TNKQ

9h37’

 

6

Sáng

4

Hóa 12

TNKQ

9h37’

Tiết 4 học sinh khối lớp 12 nghỉ học để kiểm tra.

6

Chiều

1, 2

Ngữ văn 10

Tự luận

13h25’

Tiết 1, 2 học sinh khối lớp 10 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

Lưu ý:  GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CÓ THẮC MẮC GÌ THÌ LIÊN HỆ VỚI THẦY LẬP.

panner2020