Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn tập từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020

KẾ HOẠCH

(Hướng dẫn học sinh ôn tập từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

Căn cứ Công văn số 121/SGDĐT-GDTrH ngày 08/02/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hỗ trợ học sinh học tập theo Công văn số 339/UBND-KGVX. Trường THPT kon Tum xây dựng kế hoạch như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

Hướng dẫn, hỗ trợ học sinh ôn tập kiến thức đã học trong học kỳ II năm học 2019 – 2020 trong thời gian học sinh nghỉ học tập trung để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020.

Yêu cầu các tổ chuyên môn cử giáo viên xây dựng nội dung ôn tập gửi lên website nhà trường (qua địa chi mail của cán bộ phụ trách CNTT), học sinh tự ôn tập, trao đổi với giáo viên và gửi sản phẩm ôn tập về cho giáo viên bộ môn theo đúng kế hoạch xây dựng.

 1. Nội dung
 2. Các môn học hỗ trợ

- Học sinh học khối KHTN gồm các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

- Học sinh học khối KHXH gồm các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý.

 1. Nội dung, kiến thức ôn tập: Chương trình học kỳ II năm học 2019 – 2020.
 2. Hình thức hướng dẫn học sinh ôn tập

- Học sinh tải bài tại website trường, trong quá trình tự học nếu cần trao đổi học sinh và giáo viên tương tác qua các công cụ thông tin như điện thoại, emai hay các mạng xã hội. Khi học sinh hoàn thành bài tập sẽ nộp về cho giáo viên bộ môn theo lịch của nhà trường quy định cũng được đăng trên website trường bằng các công cụ chuyển tải dữ liệu phổ biến như: Email, Facebook, Zalo,…

- Nhà trường khuyến khích học sinh truy cập vào các website học online như: hocmai.vn, itrithuc… để tự học có hướng dẫn trực tuyến.

            III. Tổ chức thực hiện

 1. Nhà trường

- Xây dựng kế hoạch ôn tập chung cho tất cả các môn học, chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập chi tiết.

- Chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin đưa nội dung ôn tập lên website nhà trường, nhắn tin đến cha mẹ học sinh và học sinh về hướng dẫn ôn tập, quản lý, hỗ trợ con em trong việc ôn tập.

- Phân công giáo viên trực tiếp hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của học sinh cụ thể.

- Lãnh đạo nhà trường quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên qua tiến độ thực hiện và sản phẩm học tập của học sinh.

 1. Tổ chuyên môn.

- Xây dựng các chuyên đề ôn tập, tiếp nhận thông tin nộp sản phẩm học tập của học sinh của từng giáo viên trong tổ, báo cáo ban giám hiệu đúng thời gian quy định.

- Kiểm tra giáo viên trong tổ về việc hướng dẫn, hỗ trợ học sinh ôn tập và báo cáo với ban giám hiệu nhà trường

 1. Giáo viên bộ môn

- Hàng ngày thu nhận kết quả ôn tập của  học sinh của lớp mình phụ trách và gửi báo cáo hàng ngày về cho tổ trưởng tổ chuyên môn.

- Thường xuyên liên lạc, hướng dẫn học sinh học tập, trả lời các câu hỏi của học sinh qua các phương tiện công nghệ thông tin.

- Sau khi học sinh đi học tập trung trở lại tự tổ chức kiểm tra các nội dung ôn tập (lấy một cột điểm).

 1. Giáo viên chủ nhiệm

- Nhắc nhở thường xuyên học sinh thực hiện việc ôn tập.

- Nhận thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh, học sinh về các vấn đề liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp và báo cáo kịp thời với lãnh đạo nhà trường và các cơ sở y tế của địa phương.

- Phối hợp với giáo viên bộ môn tổ chức và kiểm soát lớp học qua các phương tiện thông tin liên lạc (hình thành các nhóm trên các trang mạng xã hội, phân công nhóm trưởng điều phối hoạt động của nhóm…). Phối hợp với các bộ phận có liên quan quản lý học sinh. Đối với những học sinh không có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, tài liệu hướng dẫn, GVCN có trách nhiệm chuyển trực tiếp nội dung học tập đến từng học sinh.

 1. Bộ phận công nghệ thông tin

- Đưa tài liệu ôn tập lên website nhà trường.

- Hỗ trợ giáo viên, học sinh về công nghệ thông tin.

- Dùng tin nhắn E.du thông báo đến CMHS và học sinh thời gian, phương án tổ chức dạy học qua các trang mạng, thời khóa biểu học tập của học sinh; nhắc nhở CMHS quan tâm đến sức khỏe con em nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan đến bệnh dịch thì báo ngay cho nhà trường để kịp thời xử lý, phối hợp với các bộ phận có liên quan quản lý học sinh.

 1. Thư ký hội đồng giáo dục: Xây dựng lịch ôn tập học sinh.

Trên đây là kế hoạch ôn tập của nhà trường, yêu cầu các bộ phận, tổ chuyên môn và giáo viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Tổ chuyên môn.                                                                                          (Đã ký)

- Đăng tải trên Website nhà trường

- Lưu VP.

dh2020

phuongcham2020